Quantcast

Vitvaruväljaren för diskmaskiner!

Dra i reglage och/eller markera checkboxar för att filtrera diskmaskiner och få fram rätt för dig.

Energiklass 
Typ 
Ljudnivå dB
Färg 
Bredd mm
Att välja rätt diskmaskin kan vara lite klurigt. Ska den vara fristående eller integrerad? Vad är viktigast för mig, att den är energisnål eller rymlig, eller kanske både och? Vad ska jag tänka på när det gäller diskmaskinens inredning och vad skiljer korgarna åt? Frågorna är många – men som tur är hittar du snabbt alla svar med hjälp av Cylindas diskmaskinsguide.
Visa mer

Bra att veta

 Här hittar du tips angående användandet av din diskmaskin

·        Att diska i en modern A-klassad diskmaskin är betydligt energisnålare än att diska för hand. När diskmaskinen använder 10–15 liter vatten per diskomgång går det åt mer än 100 liter vatten om du skulle diska motsvarande mängd för hand. Ett hushåll med fyra personer som diskar för hand gör alltså av med 1050 kWh per år, medan det inte ens går åt en tredjedel om du diskar i maskin, förutsatt att du kör fulla maskiner och inte sköljer disken i varmt vatten först.

 

·        Anslut maskinen till kallvatten om det är möjligt. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet i diskmomentet och sista skölj­ningen och du sparar ca 20 procent en­ergi. Dagens maskindiskmedel fungerar bäst och tabletter löses upp bättre när programmet startar med kallt vatten.

 

·        Diska gärna på låg temperatur när disken inte är alltför igen­grodd.

 

·        Halvfullfunktionsknappen innebär att du kan välja att bara diska i den övre eller undre korgen. Du spar då vatten, energi och tid istället för att lasta bägge korgarna halvfulla.

 

·        Avloppet ansluts enklast till vat­tenlåset under diskbänken. Glöm inte att påminna om att slangen måste dras upp under diskbänken och fästas där innan den leds till vattenlåset för att undvika att avloppsvatten rinner tillbaka till diskmaskinen.

 

·        Kom ihåg att alltid ha en dropp­skyddsbricka under diskmaski­nen. Försäkringsbolagen kräver detta vid eventuell vattenskada.

 

·        Sverigedisken samt 800 serien har både mekanisk och elek­tronisk barnspärr för maximal säkerhet.

 

·        Från och med november 2013 är lägsta energinivå A+ på 60 cm breda disk­maskiner.

 

·        Programmet Tidsbesparing är ett tillval som kortar ner gryt- och normaldisken. Den spar mycket tid och ger dig samma resultat, men förbrukar något mer energi och vatten.

 

·        Årlig energiförbrukning och årlig vattenförbrukning beräknas utifrån en normalanvändning, d.v.s. 280 st. diskprogram per år.

 

·        Aktivera avhärdaren om vattnet i kranen är hårdare än 7°dH. Ett bra tips att få bort beläggningar på insidan av diskmaski­nen är att köra ett normalprogram med citronsyra i diskmedelsfacket. För exakt hårdhet på vattnet kontakta vattenverket på din ort.

 

·        På samtliga svanenmärk­ta diskmaskiner samt Sverigedisken lämnar Cylinda 5 års garanti.

Visa mer

Ordlista

Här förklarar vi vad de vanligaste diskmaskinsbegreppen betyder


5-års garanti

På samtliga svanenmärkta diskmaskiner samt Cylinda Sverigediskar lämnar Cylinda 5 års garanti.

 

 

A

Avhärdare

Vid hårt vatten kan kalkfläckar bildas på glas och bestick. Även diskmaskinen kan få en beläggning. De flesta diskmaskiner idag har avhärdare. Diskmaskiner kräver avhärdare vid hårdhetsgrad runt 7–8° dH. För att avhärdaren ska fungera behöver du fylla på diskmaskinssalt när maskinen anger det i displayen. De flesta behöver dock inte aktivera sin avhärdare med salt eftersom vattnet i kranen är mjukare än 7°dH.

 

Autodisk

Ett intelligent diskprogram. Du behöver inte längre fundera på vilket program eller tillval du ska välja för att diska och torka olika typer av disk. Autodisk både diskar och torkar automatiskt. Allt du behöver göra är att trycka på startknappen och du får rätt temperatur, cykel och torkning för perfekt resultat – med minsta möjliga tid-, vatten- och energiåtgång.

 

Aquasafe+  samt övrig säkerhet

För att slippa översvämning i köket har vår 800-serie samt Sverigedisken ett vattensäkerhetsprogram som delvis består av sensorer som upptäcker ev. läckage. Systemet har 16 olika mätpunkter som tillsammans garanterar en läckagesäker diskmaskin. Vår 200-serie är utrustad med ett vattenlås (Aquasafe+) som förhindrar vatten att komma in i maskinen om den inte fungerar normalt.

 

Avspolning

Ett sköljprogram som spolar bort matrester med kallt vatten i 4 eller 15 minuter beroende på modell.

 

Antikladd yta

En speciell ytbehandling gör att du slipper fingeravtryck på de rostfria produkterna.

 

B

Barnspärr mekanisk

Ett tvåhands barnlås på luckan. Du måste trycka in barnlåset samtidigt som du öppnar luckan med handtaget. Den tvåhandsfattning som krävs är något som barn inte klarar, så därför är diskmaskinsluckan låst för dem. Däremot är den enkel för en vuxen att hantera.

 

Barnspärr elektronisk

Med en knapptryckning spärrar du panelen från att startas och stoppas. Spärren kan i två enkla steg aktiveras och avaktiveras av en vuxen.

 

Bestickspolning

Separat spolning av bestickkorgen. Ett separat spolmunstycke är riktat mot bestickkorgen om den ställs centralt i underkorgen.

 

 

D

Daglig disk alternativt Normal disk

Perfekt program om du diskar varje dag, klar på 60-90 minuter beroende på modell.

 

Display

Våra paneler med touch-kontroll och display visar programnamn alternativt programnummer i displayen.
När programmet är klart lyser det End i displayen.

 

Diskkorgar

En del diskmaskinsmodeller har höj- och sänkbar överkorg samt fällbara tallriksstöd som gör att du kan anpassa varje diskomgång efter behov. Det finns även modeller med en extra låda för bestick, som då hålls isär bättre och gör att du kan fylla den nedersta korgen helt med annat diskgods istället för att en bestickkorg tar upp plats.  (Rekommendera mer info under ”diskinredning”)

 E

Energieffektivitetsklass
Anger hur energieffektiv en diskmaskin är. Idag måste alla diskmaskiner ha A i energi och fr. o m november 2013 är lägsta energinivå A+ på 60 cm breda diskmaskiner.

 

F

Flottör

En flottör upptäcker ifall vattnet samlas på diskmaskinsbottnen. Om det händer stängs inloppsventilen och uttömningspumpen ansluts för att pumpa ut överskottsvattnet.

 

 

G

Grytspolning

En unik grytspolning placerad i nedre bakre delen av diskmaskinen. Spolmunstycket sprutar vatten direkt in i grytan och gör jobbet åt dig. Resultatet blir väldigt bra.

 

K

Kombidisk

Programmet är anpassat för lätt smutsad/ömtålig disk i den övre korgen (med lågt spoltryck) och hårt smutsad/grövre disk i den undre diskkorgen (med normalt spoltryck).

 

Kapacitet

En diskmaskinens kapacitet innehåller en flat tallrik, en djup tallrik, en assiett, en kaffekopp med fat, två bestick samt ett glas. Men det ingår också större uppläggningsfat per disk. Normal kapacitet på en 60 cm bred diskmaskin är 12 fulla kuvert.

 

L

½-last

Om diskmaskinen bara är halvfull är det onödigt att köra den som om den vore full. Tack vare ½-fullfunktionen kan du välja att bara diska i den övre eller undre korgen. Spolarmsväxlaren väljer då att aktivera antingen den övre eller den undre spolarmen. Du spar vatten, energi och tid.

 

Ljudnivå

Diskmaskinens ljudnivå anges på energimärkningsdekalen som följer med maskinen. Det anger vilken snitt ljudnivå diskmaskinen har under hela diskprogrammet.

 

M

Minnesfunktion

Vid start föreslår diskmaskinen samma program som du använde senast.

 

Maxtid för vattenintag

De flesta modeller har sensorkontrollerat vattenintag, men som extra säkerhetsåtgärd finns en fastställd maxtid för vattenintag om maskinen av någon anledning skulle fortsätta ta in vatten.

 

N

Normal disk alternativt Daglig disk

Perfekt program om du diskar varje dag, klar på 60-90 minuter beroende på modell.

 

P

Pexslang

En pexslang är flexibel, hållbar som ett kopparrör och har en livslängd på 50 år. Pexrör används vid dragning av vattenrör i väggar och golv och finns i flertalet av våra diskmaskiner.

 

S

Snabbdisk

Ett perfekt program om du bara vill diska lätt smutsade koppar, glas och tallrikar.

 

Sköljning

Ett speciellt disksystem rengör både filter och övriga ytor efter fördisken innan huvuddisken startar. Detta medför att disken startar med sköljd disk, ren maskin, rengjort filter samt nytt rent vatten. Det som är bra med detta är ett bättre diskresultat eftersom den diskas utan fett och matrester. Du slipper alltså skölja av porslinet innan du lastar maskinen.

 

Självrensande sil

En separat spolningstråle riktas mot silen vilket gör att silen behålls ren under hela diskprocessen.

 

Svanen

Ett flertal av våra diskmaskiner är miljömärkta med svanen för att kunna erbjuda ett bra miljöalternativ. Samtliga svanenmärkta produkter levereras med 5 års garanti.

 

Stand-by

Även när huvudströmbrytaren är avstängd har diskmaskinerna ett grundläggande vattenskydd. Uttömningspump och flottör står på stand-by.

 

Spolzoner

Ett flertal diskmaskiner har ett spolsystem som består av upp till tio spolzoner som gör att all disk blir helt ren. En eller två grytspolzoner är placerade under den nedre korgen och diskar även de smutsigaste grytorna och pannorna. En tredje bearbetar besticken.

 

T

Tidsprogram

Du bestämmer disktiden och maskinen väljer det program som passar bäst. Välj programtid beroende på hur smutsig disken är.

 

Tidsbesparing

Ett tillval som kortar ner gryt- och normaldisken. Den spar mycket tid och ger dig samma resultat men förbrukar något mer energi och vatten.

 

Tabletter
Flera modeller har en speciell tablettknapp som tillför mer vatten och medför ett något längre diskprogram. Detta för att säkerställa att tabletten löses upp.

 

Torkning

På Sverigedisken och 800-serien sitter en torksensor som beräknar fukthalten både på insidan och på utsidan av maskinen. Dessutom läser den av mängden och typen av disk i maskinen och anpassar torktiden. På så sätt blir hela disken helt torr på kortast möjliga tid. Övriga modeller har antingen en aktiv fläkt som drar ut fuktig luft eller självtorkning via det varma godset i samband med sista sköljningen.

 

Torkeffekt
Detta anges på energidekalen och alla konsumentmodeller är A klassade vilket anger bästa möjliga torkeffekt.

 

Tredje övre diskkorg
Den tredje övre bestickkorgen gör att man kan lasta hela 15 fulla kuvert i diskmaskinen. Den övre tredje korgen täcker inte hela bredden vilket gör att du kan lasta höga glas i den övre normala korgen.

 

Tredje mittenkorg
Mittenkorgen är uppdelad i två delar varav den ena sidan har ett separat spolsystem som passar bra för små skålar och köksredskap. Den högra passar bra för övriga bestick. Bägge går att plocka bort vid behov.

 

Å

Årlig energiförbrukning
Beräknas utifrån en normalanvändning och 280 st diskprogram per år

 

Årlig vattenförbrukning

Beräknas utifrån en normalanvändning och 280 st diskprogram per år

 

 

Ö

Översvämningssensorer

Översvämningssensorer är länkade till inloppsvalven, vilka har dubbla ventiler för att undvika läckage.

Visa mer

Allmänt om diskkorgar

Här hittar du information om Cylindas olika diskkorgar


Diskkorgen är kanske den viktigaste delen i en diskmaskin. Det är viktigt att du får plats med dina tallrikar, fat, muggar, glas och bestick. Cylinda har ett olika modeller av diskkorgar där flertalet överkorgar är höj och sänkbara för att skapa flexibilitet i din diskmaskin. Fällbara pinnar för att skapa en plan yta samt tätt mellan trådarna är andra bra kännetecken på Cylinda diskkorgar.

 

Den tredje övre bestickkorgen gör att man kan lasta hela 15 fulla kuvert i diskmaskinen. Den övre tredje korgen täcker inte hela bredden vilket gör att du kan lasta höga glas i den övre normala korgen. Går att plocka bort vid behov.

 Tredje bestickkorg

 Mittenkorgen
är uppdelad i två delar varav den ena sidan har ett separat spolsystem som passar bra för små skålar och köksredskap. Den högra passar bra för övriga bestick. Går att plocka bort vid behov.

Mittenkorg

 

 

 

 

 Utdragbar knivkorg under överkorgen

Passar bra för grillknivar, mindre slevar och andra bestick.

Knivkorg

 Fällbara stöd

För maximal flexibilitet. Anpassar korgen efter vad som ska diskas.

Fällbara stöd

 
Tätt mellan trådarna
 
Gör att disken står stadigare och ger mer flexibilitet vid lastning.

Tätt mellan trådarna

 

Extra bestickkorg

Finns till DM 297. En extra bestickkorg att placeras i överkorgen.

Extra bestickkorg

 

Handtag för extra komfort

Gör det enklare och mer ergonomiskt att dra ut och in korgen.

Handtag extra komfort

 

Höj och sänkbara med last

Anpassar lasten av diskmaskinen efter behov

Höj och sänkbar

Visa mer

Våra överkorgar

Våra olika diskmaskiner har någon av nedanstående överkorgar som standard­utrustning. Vilka korgar som ingår i respektive diskmaskin ser du under respektive modell. Skulle du vilja ha en överkorg som inte är standard kan du i de flesta fall välja Exklusiv­korgarna som vi har som tillbehör. Däremot kan man inte byta från standard­korg till höj- och sänkbar modell.


Exclusiv
Ger bästa flexibilitet med en delbar kopphylla och en fast. Båda är upp- och nedfällbara, vågformade så man kan använda dem både som vinglasstöd och kopphylla. Korgen har nedfällbara glasstöd och pinnar samt ett höjdskydd som gör att du inte kan placera föremål som är för höga i underkorgen. Denna modell är höj/sänkbar.
Kopphylla/Vinglashylla
Delad + hel, 2 st
Glasstöd
Fällbara 2 st
Knivstöd
Ja
Fällbara pinnrader
Ja justerbara i flera lägen
Skydd för koppöron
Ja
 
cylinda diskkorg exclusiv


Delux

Två kopphyllor som är upp och nedfällbara. Täta trådar i korgens botten gör att mindre saker som t.ex. äggkoppar står stadigare under diskningen. Handtag i korgens fram­kant gör det enkelt och bekvämt att dra ut och skjuta in korgen.
Kopphylla/Vinglashylla Hela, 2 st
Glasstöd Fast
Knivstöd Ja
Fällbara pinnrader Nej
Skydd för koppöron Ja

Cylinda överkorg delux 

Premium+
Hög korg som ger stöd åt höga glas. Det vågformade upp- och nedfällbara vinglas-stödet fungerar både som kopphylla och vinglasstöd. På modellerna DM 279, 285, 294, 295, 296, 297 ingår även den extra knivkorgen som är utdragbar under korgen.
Kopphylla/Vinglashylla Delbara, 2 st
Glasstöd Fast
Knivstöd Nej
Fällbara pinnrader Nej
Skydd för koppöron Ja

Cylinda Övergprg premium+


Premium
Hög korg som ger stöd åt höga glas. Det vågformade upp- och nedfällbara vinglasstödet fungerar både som kopphylla och vinglasstöd. Knivstöd i framkant för att förhindra att knivar åker ur korgen när man drar ut den.
 
Kopphylla/Vinglashylla Ja
Glasstöd Fast
Knivstöd Ja
Fällbara pinnrader Nej
Skydd för koppöron Ja
 
Cylinda överkorg premium
Visa mer

Våra underkorgar

Våra olika diskmaskiner har någon av nedanstående underkorgar som standardutrustning. Vilka underkorgar som ingår i respektive diskmaskin ser du under respektive modell.


Exklusiv
 
Den här korgen har allt och lite till. Korgens sidor är extra höga och den övre korgtråden är 6 mm tjock för högsta stabilitet. Korgen har maximal flexibilitet eftersom den bakre pinnraden för tallrikar är både delbar och nedfällbar. Bestickskorgen är placerad i framkant och är skjutbar över hela korgens bredd.
 
 
Tallriksstöd Fällbara och delbara
Handtag Ja
Höga korgsidor Ja
Bestickskorg med variabel placering Ja
 
 Cylinda underkorg exclusiv
 
Delux
 
 
Ger lite mer flexibilitet och komfort än Premiumkorgen. Ett högt handtag i korgens front gör att du lätt kan dra ut korgen utan att böja dig. Nätet i korgens botten är finmaskigt vilket gör ilastningen ännu lättare och säkrare. De bakre tallriksstöden är nedfällbara för att ge möjlighet till en stor, plan lastyta för stora fat etc och den främre pinnraden är lämplig för olika storlekar på fat. Bestickskorgen är placerad i framkant och är skjutbar över hela korgens bredd.
 
 
Tallriksstöd Fällbara
Handtag Ja
Höga korgsidor Nej
Bestickskorg med variabel placering Ja
 
 Cylinda underkorg delux
 
Premium +
 
Stadig, hög korg med ett högt handtag i korgens front som gör det lättare att dra ut korgen. Med en enkel knapptryckning fäller man ned de bakre tallrikstöden så man får till en stor, plan lastyta för stora fat etc. Bestickskorgen är placerad i framkant och är skjutbar över hela korgens bredd.

 cylinda underkorg premium +
Tallriksstöd Fällbara
Handtag Ja
Höga korgsidor Ja
Bestickskorg med variabel placering Ja
Visa mer

0 av 4 Diskmaskiner tillagda

Kryssa i rutan på någon av produkterna nedanför för att jämföra.
Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra

Se våra filmer

Här får du snabbt lite bättre koll på några av våra produkters alla smarta funktioner.

Se alla

Kök

Decibel

Fördröjd start

Visar 24 av 24 diskmaskiner