Quantcast

Vitvaruväljaren för tvättmaskiner!

Dra i reglage och/eller markera checkboxar för att filtrera tvättmaskiner och få fram rätt för dig.

Energiklass 
Centrifugeringshastighet (varv/minut) varv/minut
Kapacitet kg
Typ av enhet 
Att välja rätt tvättmaskin kan vara lite klurigt. Vad är viktigast för mig, att den är energisnål eller rymlig, eller kanske både och? Frågorna är många – men som tur är hittar du snabbt alla svar med hjälp av Cylindas tvättmaskinsguide.
Visa mer

Bra att veta

Vilken tvättmaskin ska du välja?
Beroende på hur många ni är i hushållet och hur ofta ni tvättar får ni bestämma vilken maskin som passar bäst. De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-8 kg torr tvätt vilket är väldigt mycket tvätt. Som exempel så motsvarar 7 kg tvätt ca 65 st.
t-shirts. Även om en maskin kan tvätta stora mängder så är det ändå i slutändan volymen i liter på själva trumman som avgör hur mycket tvätt du kan trycka in i trumman. Ju större trumvolym desto mer tvätt går in i trumman.
Köp gärna en tvättmaskin som har så hög centrifugeringshastighet som möjligt, gärna 1600 varv/min.
Högre varvtal ger torrare tvätt och mindre energiåtgång i att torka tvätten.

Storlek
Det vanligaste måttet på frontmatade tvättmaskiner är 60 x 60 cm men det finns både mindre djupa och djupare modeller på marknaden. Höjden är oftast 85–90 cm. Det finns också kompakta modeller som bara är 40-45 cm djupa. Toppmatade maskiner är 40–45 cm breda och 55–60 cm djupa. Här är höjden också 85–90 cm. De passar för dig som har ett mindre utrymme. Vissa toppmatade maskiner har hjul så tvättmaskinen kan rullas fram vid användning eller städning.

Installation
Vid fast installation i våtutrymmen är det viktigt att det utförs av en behörig elektriker annars gäller inte garantin på tvättmaskinen eftersom man inte får göra egen åverkan på en produkt, och det kan vara direkt livsfarligt. I många våtutrymmen är maskinerna fast installerade. Man får koppla tvättmaskinen till ett jordat uttag för 230 V i i bad-och duschrum, men då måste uttaget ha jordfelsbrytare och vara placerat mer än 60 cm från badkar eller dusch. Rådfråga din elektriker. Man får heller inte ansluta en tvättmaskin i badrummet till ett eluttag i ett annat rum. Det sker tyvärr att tvättmaskiner som är felaktigt installerade orsakar vattenskador. Fråga en fackman i samband med installation. Idag finns det tvättmaskiner som kan kopplas till både varmt och kallt vatten samtidigt men kallvatten måste alltid vara påkopplat.

Tvättprogram
Idag finns det oftast många valmöjligheter på tvättprogram där man kan göra egna inställningar och justeringar. De vanligaste programmen bomull, syntet, ylle, fintvätt. Det går också att komplettera med t ex förtvätt, extra sköljning och centrifugeringshastighet. Tvättmaskiner i vanliga hem installeras alltid på 1-fas och har vanlig jordad stickkontakt. Eftersom vi i Sverige har mjukt vatten i våra kranar så är det alltid fördelaktigt att välja till en eller om möjligt flera sköljningar. Detta gör att tvättmedelsrester lättare följer med smutsvattnet ut i avlopp istället för att centrifugeras in i kläderna. Kläder som man bär närmast kroppen bör alltid tvättas i minst 60 grader.


Energiförbrukning
Energimärkningen anger hur energisnål tvättmaskinen är. Idag har de allra flesta en energiförbrukning från A upp till A+++ som är max. Märkningen anger hur mycket el det går åt för att tvätta och centrifugera ett kilo tvätt. Det är alltid ett bomull 60°C program som är testat. Tänk på att även om en maskin är märkt A+++ så kan detta deklarationsprogram ha en lång tvättid, över 3 timmar. Idag finns det även A+++ minus X% men energibesparingen sker främst på detta långa deklarationsprogram så tänk hellre på vilka program som du vill ha för vinsten i energi kan tyvärr kosta mer i kläder som slits i fyra timmars tvättid. Men självklart är valet av en energisnål maskin bra både för plånboken och miljön. Bästa sättet att spara energi på är att köra så fulla maskiner som möjligt på så högt centrifugeringsvarvtal som möjligt. Det räcker med att man får in en knytnäve i trumman så kommer all tvätt som är i att bli ren.
Visa mer

Ordlista

Automatprogram

Vissa av våra tvättmaskiner och alla våra torktumlare har automatiska program. Fyll bara upp tvättmaskinen eller tumlaren, välj Autotvätt eller Autotork och tryck på start. De automatiska tvättprogrammen används både för vita och mörka tvättar. De anpassar vattenmängden, antalet sköljningar och tvätt-tiden efter tvättens vikt. Ju mindre tvätt desto mindre vatten och förbrukad energi. När du väljer Autotork kan du bestämma hur torr tvätt du vill ha genom att helt enkelt välja ett av upp till sex auto-program. Därefter avgör sensorer hur lång torktid som behövs. Auto-programmen är inte bara enkla och bekväma att använda utan spar också energi eftersom de anpassar programtiden efter mängden tvätt.

 

AquaBlock™ system

Ingen önskar sig fuktskador i hemmet. Även den minsta lilla läcka som inte upptäcks kan orsaka stora problem. Därför har vi arbetat hårt med att ta fram vattensäkerhetssystem som till och med överstiger de nationella myndigheternas krav. Vårt avancerade program AquaBlock- System™ har sensorer som känner av ifall vattennivån i maskinen blir högre än normalt. För att du säkert ska slippa fuktskador arbetar sig programmet igenom sju olika steg:

1) MAXIMAL INTAGSTID

Vattennivån är begränsad av en maximal vattenintagstid.

2) VATTENTÄT BOTTENPLÅT

Tvättmaskinsbotten har en vattensäker behållarkonstruktion.

3) ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Om vattennivån i maskinen överstiger normalnivån slås översvämningsskyddet på. Då stängs intagsventilen och uttömningspumpen aktiveras automatiskt.

4) PEX-SLANG

Intagsslangarna är tillverkade av PEX, som motstår 10 bar tryck och 95°C under minst 50 år.

5) UTTÖMNINGSPUMP MED ANTI-BLOCK

Tvättmaskiner har vanligtvis ett luddfilter i uttömningspumpen som måste rengöras regelbundet. ASKOs uttömningspump har en enkel, lättillgänglig tapplucka som skyddar pumpen från skräp. Anti-blockfunktionen gör att uttömningspumpen byter håll om den blockeras.

6) INGEN GUMMIBÄLG

Gummibälgen är ofta det första som slits ut på en tvättmaskin, vilket orsakar många översvämmade golv och extra servicekostnader. Tack vare Quattro™- konstruktionen kan dörren stängas direkt mot trumman, och behöver därför ingen gummibälg.

7) FLOTTÖR

Om vatten skulle läcka ut och samlas i maskinens bottenfundament upptäcks det av en flottör. Vattnet stängs då av direkt och uttömningspumpen aktiveras.

 

Antibakteriaprogram
Program som effektivt rengör tvätten från bakterier. Garanterat hygienisk tvätt blir resultatet.

 

B

Balanskontroll
Kontrollerar att tvätten är jämnt fördelad i trumman. Jämn fördelning ger inte bara lägre ljud under centrifugeringen, det minskar också slitaget på maskinens mekaniska delar och förlänger livslängden. Balanskontrollen beräknar tvättens fördelning, och avgör om maskinen ska centrifugeras eller omfördelas. Om tvätten inte är ordentligt balanserad gör maskinen upp till tio försök att omfördela tvätten, med vald varvhastighet. Om trumman fortfarande inte vill centrifugera försöker den ytterligare fem gånger med en lägre varvhastighet.

Om tvätten är väldigt obalanserad centrifugerar maskinen inte för att undvika överbelastning.

 

C

Centrifugering

Används för extra centrifugering av tvätt för att bli av med eventuell resterande fukt.

 

Centrufugeringsvarvtal
Ju högre centrifugeringsvarvtalet är desto torrare blir kläderna. Ett högt varvtal sparar tid och energi om kläderna ska torktumlas efter tvätten.

D

Dynamisk förbrukningskontroll
Anpassar automatiskt tvättid och vattenmängd efter tvättvikt. Sparar in på tid, energi och miljöresurser.

E

Easy Control
När ett program är valt ser maskinen till att tvätten får rätt vattenmängd, temperatur, antal sköljningar och rätt centrifugeringshastighet. Kläderna blir perfekt tvättade utan onödig energi- och tidsåtgång.

Effektiv Allergiskölj
Sköljningen sker i varmvatten vilket effektiv tar bort alla partiklar som kan orsaka allergiska besvär.

Energiklass
En energieffektivitetsmärkning av produkter utifrån hur mycket energi de drar.

 

F

Fläckprogram

Ett smart och enkelt sätt att slippa ett irriterande vardagsproblem – fläckar på dina favoritkläder. Välj helt enkelt material och typ av fläck i displaymenyn och lägg in den smutsiga tvätten i maskinen. Ett program som garanterar bästa möjliga fläckborttagning väljs sedan automatiskt. Maskinen kan programmeras för nio olika typer av fläckar: rödvin, blod, gräs, blåbär, smör, choklad, kaffe/te, ägg, mjölkprodukter, och tre olika sorters material: bomull, bomull/syntet och syntetmaterial.

 

Fördröjd start

En fantastisk funktion som gör att du kan se till att tvätten är klar precis när du kommer hem från jobbet.

 

Förblötning

Förblötning passar för hårt smutsade kläder och löser upp fläckar på mindre än två timmar innan tvättprogrammet startas.

 

G

Grovtvätt med förtvätt

Det här är det perfekta programmet för hårt smutsad tvätt, som behöver tvättas en extra gång före huvudtvätten så att smuts och fläckar löses upp. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget och sedan kör maskinen en förtvätt före huvudtvätten. Maskinen anpassar tvättiden och vattenförbrukningen efter tvättens storlek, och sparar på så sätt både vatten och energi.

 

Gummibälg

Vissa av våra tvättmaskiner har inga gummibälgar. Vi vet av erfarenhet att tvättmaskinen håller längre utan dem. Det första som slits ut på en vanlig tvättmaskin är ofta gummibälgen. Den skadas lätt av mynt och dragkedjor och kan orsaka översvämning och dyra servicekostnader.

 

H

Handtvätt

Under normaltvätt är vattennivån låg för att öka tvättens fallhöjd. Ylletvätt och andra ömtåliga klädesplagg kräver varsam hantering och därför ökar maskinen vattennivån under dessa program för att reducera fallhöjden. Ylle/handtvättsprogrammet arbetar försiktigt och med hög vattennivå för bästa resultat. Hög vattennivå förbättrar sköljningsresultatet och tvätten behandlas varsammare. Maskinen tar in två liter extra vatten för huvudtvätten och varje sköljning.

 

K

Barnspärr

För att förhindra att barn startar maskinen kan man aktivera Barnsäker. Man avbryter spärren genom att samtidigt trycka på knappen Start/Stop och lucköppning (nyckelsymbolen). Barnspärren är då temporärt urkopplad i tre minuter.

 

Kvicktvätt

Ett snabbt och behändigt program som till exempel kan användas för tvätt som bara behöver fräschas upp lite. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget.

 

L

LC-infodisplay
Visar programinformation med hjälp av siffror och symboler på displayen.

LC-klartextdisplay
För en ökad komfort ges anvisningar i klartext på displayen.

M
Mängdautomatik
Vattenmängden anpassas automatiskt efter mängden tvätt. Sparar in på energi och miljöresurser.

N

Nålfälla
Ett filter före avloppspumpen. Ser till att nålar etc. inte åker in i pumpen.

 

Normaltvätt vitt/kulört

Det här programmet används för normalt till hårt smutsad vit och kulört tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

 

P

PEX-slang

Inloppsslangarna är tillverkade av PEX, som motstår 10 bar tryck och 95°C under minst 50 år.

 

Parkeringsläge
När programmet är avslutat rullar trumman till dess att öppningen är vänd åt rätt håll. Det blir därmed enklare att tömma maskinen.

Obalanskontroll
Omfördelar tvätten vid centrifugeringen så att maskinen inte står och ”vandrar”.

R

Resttidsindikator
Visar återstående tvättid.

 

S

SensiSave™

Den unika sensorn sparar vatten, energi och tid! Genom att uppskatta mängden textilier i maskinen reglerar sensorn tvättcykeln för att uppnå optimalt resultat med minimal konsumtion av vatten, energi och tid. När du tvättar 2 kg istället för en full maskin (6 kg), sparar du 20 liter vatten, 0,3 kWh och 35 minuter!


Sköljning

15 minuter. Programmet består av en sköljning och en lång centrifugering med valbar varvhastighet. Kan användas för att skölja genom nya kläder före användning, eller för att skölja kläder efter handtvätt.

Senarelagd start
Med denna funktion är det möjligt att senarelägga programstarten. En användbar funktion om man exempelvis vill använda en lägre nattaxa för elen.

Skumavkänning
Om tvättmedlet överdoseras så att för mycket skum bildas, känner maskinen av detta och anpassar programmet med mjukare trumrörelser och extra sköljningar.

Superskölj
Extra effektivt sköljprogram med sju separata sköljningar. Ett program som lovordas av Konsumentverket för personer med allergibesvär.

Snabbtvätt kulört

Det här är ett behändigt program, perfekt för daglig tvätt av lättsmutsade kläder. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Du kan också välja centrifugeringshastighet efter behov.

 

Snabbtvätt vitt

Ett praktiskt program för dagligt bruk som är anpassat för lätt- till medelsmutsad tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Du kan också ställa in centrifugeringshastighet efter behov. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

 

Supersköljning

Som en extra förebyggande åtgärd för alla med känslig hy har vissa tvättmaskiner en extra sköljningsfunktion som kallas för Superskölj. Funktionen är särskilt viktig i länder med mjukt vatten och innebär att tvätten sköljs upp till sju gånger istället för fem gånger, som är standardinställningen. Allt tvättmedel måste vara helt borta innan kläderna kan anses vara rena.

 

Supertvätt

Förlänger programmets tvättid. Perfekt för hårt smutsad tvätt.

 

Syntettvätt

Det här programmet är speciellt anpassat för syntetmaterial, och kan till exempel användas för favoritskjortan. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Högsta centrifugeringshastigheten är 800 v/min för att ta hand om syntetmaterialen på bästa sätt.

 

T

Temperatursensorn

Ser till att vattnet i maskinen håller rätt temperatur. Den ska inte ändras mer än +/- 1°C. Stadig temperatur minskar

elförbrukningen och hindrar känsliga plagg från att skadas av häftiga temperaturskillnader.

 

Tidsprogram

Med vårt tidsprogram kan du själv bestämma hur lång tid du vill lägga på att vänta på att tvätten ska bli klar. Du kan alltså göra tvätt-tiden kortare om du har bråttom, eller bara vill tvätta några enstaka plagg. Maskinen optimerar tvättresultatet efter tiden du har valt, från 30 minuter upp till 3 timmar – smart, flexibelt och tidsbesparande.

Transportsäkring

Alla tvättmaskiner är utrustade med transportsäkringar. Dessa måste ovillkorligen plockas bort innan man börjar använda tvättmaskinen. Glömmer man det kan maskinen skadas liksom inredningen i utrymmet där maskinen står.

 

U

Utpumpning

Använd den här funktionen för att tömma maskinen på allt vatten.

 

V

VA- anslutning

Maskinerna levereras med slang för tillopp respektive avlopp. Dessa anslutningar kan man många gånger utföra själv om man har nödvändig kännedom om installationen.

 

Y

Ylleprogram

Ylle kräver varsam hantering och därför höjer maskinen vattennivån så att fallhöjden och de mekaniska rörelserna minskar. Programmet är till och med mer skonsamt än manuell handtvätt. Det har bevisats i flera tester.

Ylletvätten sker i 30 °C, samma temperatur som handtvättprogrammet.

 

Q

Quattro™

Den gör våra maskiner stadigare än de flesta andra tvättmaskiner, där trumman ofta är upphängd i det yttre höljet. Den yttre trumman vilar på fyra fjäderben som är förankrade i en bottenplatta av stål.

 

Kom ihåg! Oavsett tvättprogram är det viktigt att du ställer in

temperaturen efter skötselråden i dina kläder. En tumregel är att plagg som bärs nära kroppen ska tvättas i 60 °C, medan lätt smutsad tvätt ofta blir ren redan vid 40°C

Visa mer

0 av 4 Tvättmaskiner tillagda

Kryssa i rutan på någon av produkterna nedanför för att jämföra.
Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra

Se våra filmer

Här får du snabbt lite bättre koll på några av våra produkters alla smarta funktioner.

Se alla

Tvätt

Mängdkontroll

Snabbtvätt

Visar 21 av 21 tvättmaskiner