Quantcast

Vitvaruväljaren för hällar!

Dra i reglage och/eller markera checkboxar för att filtrera hällar och få fram rätt för dig.

Typ av häll 
Reglering plattor/zoner 
Bredd (mm) mm
Att veta vilken inbyggnadshäll man ska ha kan vara lite klurigt. Induktions- eller keramikhäll? Vilka funktioner är viktiga för mig? Frågorna är många – men som tur är hittar du snabbt alla svar med hjälp av Cylindas hällguide.
Visa mer

Bra att veta

Här hittar du tips angående användandet av din häll.

Vilken häll ska du välja?
Fundera på vilket behov av häll du har och välj sedan en passande häll. Är design viktig, behöver du större glasyta eller fler kokzoner? Är placeringen av den stora zonen viktig, vill du ha all styrning av zonerna i mitten eller mer fördelad på längden? Om du vill du ha en extra snabb häll som är lätt att rengöra behöver du då en induktionshäll? Hur stort hål kan du göra i din bänkskiva innanför skåpstommarna? Detta är några av de frågor som du behöver ta ställning till innan du gör ditt köp. Nedan ger vi förklaringar på de olika funktionerna så du lättare kan välja en passande häll.
Cylinda hällar är avsedda att användas i privathushåll och anpassade för hemmamiljö.  

Installation:

Alla Cylinda hällar kan kopplas in på 230 volt och den vanligaste inkopplingen är på 2 x 16 amp. Men det går också att koppla in dessa på 3 x 10 amp eller 1 x 25 amp. Det viktigaste är att anslutningen sker av en behörig elinstallatör. De flesta av Cylindas hällar levereras med installationssladd, den är dock inte installerad i själva hällen. För att få in hällen i rätt utrymme är det viktigt att du tittar på måttskissen så att du skär ut rätt storlek på hålet. De flesta 60-70 cm breda hällar har samma inbyggnadsmått, 560 x 490 mm, men kontrollera gärna en extra gång, se måttskiss nedan i ordlistan.

 

Energiförbrukning:

På Inbyggnadshällar finns det idag ingen energimärkning. Det som däremot är bra att veta är att induktionshällar drar ca 25 % mindre ström än motsvarande keramik häll.
Visa mer

Ordlista

Här förklarar vi vad de vanligaste hällbegreppen betyder i bokstavsordning.

Automatisk uppkokning
Väljer automatiskt rätt effektläge för att koka upp vatten. När vattnet kokar ljuder en signal som repeteras tre ggr med regelbunden intervall. Efter den andra signalen aktiveras din satta timer som räknar ner koktiden. Efter den tredje signalen sänks effektläget till sjudningsnivå.

Barnspärr/ låsfunktion
En knapptryckning och så har du låst alla hällens funktioner. Den aktiveras genom att knappen för låsfunktion hålls intryckt i tre sekunder. Gör på samma sätt om du vill avaktivera låsfunktionen. Detta är en bra funktion för att förhindra klåfingriga att sätta på hällen av misstag eller okunskap.

Booster
En eller två zoner samtidigt kan utnyttja booster funktionen. Det som sker är att extra effekt överförs från zonen intill vilket gör att man får en snabbare uppkokning eller ”starkare platta”

Bryggzon
Två zoner kan sammankopplas och styras gemensamt via kontrollpanelen

Clips
Clips används för att spänna fast hällen i bänkskivans kanter så att den inte glider omkring i det utskurna hålet.

Fasettslipad
Kanten på hällen är avfasad så kastruller och stekpannor lättare kan ”glida av” hällen ner på bänkskivan. Det är dessutom en designdetalj. Hällar kan fasettslipas på en, två eller alla fyra sidor.

Felkoder
Om det blir fel på din häll så anges en felkod i displayen. I bruksanvisningen finns förklaringar till vissa av dessa felkoder. Var god ange felkod när du bokar service.

Flexizon
En flexizon är två breda ovala värmeelement eller flera större med avrundade hörn som kan sammankopplas så de bildar en enda helstor zon. Utnyttjandet av zonerna anpassar sig efter kärlets storlek

Fläkt
Det sitter en fläkt i hällen som har som funktion att kyla ner komponenterna och andra delar i hällens närhet.

Inbyggnadsmått
Dessa mått är det som behöver skäras ut i bänkskivan för att hällen både ska passa ner i hålet men ändå inte sjunka igenom. Det vanligaste måttet på en 60-70 cm bred glashäll är 560 mm bred x 490 mm djup.

Induktion
Under varje zon sitter det en induktionsspole som skapar ett varierande magnetiskt fält. När en elektrisk ledare kommer i kontakt med det magnetiska fältet alstras ström och värme skapas. För en induktionshäll är den elektriska ledaren själva kastrullen eller stekpannan och för att induktionsmetoden skall fungera måste kastruller och stekpannor ha magnetisk botten.

Kastruller
Använd bara plana kastruller så får du jämn fördelning av värmen. Alla induktionshällar fungerar bara om kastrullen eller stekpannan har en magnetisk botten.

Kontrollpanel
Information om vilka zoner som är påslagna, om timer används, samt vilken värmenivå som är vald.

Paus/ Stoppfunktion
Stänger snabbt av alla zoner. Aktuell inställning aktiveras igen med samma knapp.

Planlimning
Vissa hällar kan planlimmas, passar bäst för de hällar som har raka kanter. Då ska man anpassa urskärningen i bänkskivan så att hällens glasyta ligger på samma nivå som bänkskivan. Var extra noga med inbyggnadsmåttet och radien på hällens kanter om du vill planlimma din inbyggnadshäll.

Radie
Vid planlimning av hällen (se ovan) så behöver man veta radien på hällen. Det är vilken rundning som kanten är slipad med t ex R5 eller R8. Ju högre radie desto större rundning.

Rengöring
Använd gärna hällrengöring på dina häll. Det ger längre livslängd och bättre kokeffekt på zonerna. Det finns flera märken i de flesta dagligvaruaffärer.

Restvärme
Efter avslutad matlagning informerar hällen med ett stort H eller litet h att hällen fortfarande är varm/het

Sjudningsfunktion
Med en knapptryckning så anpassas zonen ner till sjudning efter uppkok.

Slider/ rullningslist
Dra eller tryck med fingret till önskad effekt, ingen tryckning steg för steg behövs

Smältfunktion
Ser till att kokzonen har en låg och jämn temperatur, bra t ex för smältning av choklad

Stopp/ Pausfunktion
Stänger snabbt av alla zoner. Aktuell inställning aktiveras igen med samma knapp.

Timer
Automatisk avstängning av kokzon efter förinställd tid. Mycket bättre än bara äggklocka.

Övertäckning
Om du ställer en kastrull, stekpanna över kontrollpanelen så kommer hällen stängas av automatiskt. Samma sak sker om du spiller ut vatten över kontrollpanelen.

Visa mer

0 av 4 Hällar tillagda

Kryssa i rutan på någon av produkterna nedanför för att jämföra.
Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra

Se våra filmer

Här får du snabbt lite bättre koll på några av våra produkters alla smarta funktioner.

Se alla

Kök

Booster

Flexizon

Visar 16 av 16 hällar