Quantcast

Vitvaruväljaren för mikrovågsugnar!

Dra i reglage och/eller markera checkboxar för att filtrera mikrovågsugnar och få fram rätt för dig.

Färg 
Höjd (mm) mm
Djup (mm) mm
Att veta vilken mikrovågsugn man ska ha kan vara lite klurigt.  Vit, rostfri eller svart? Vilka funktioner är viktiga för mig? Frågorna är många – men som tur är hittar du snabbt alla svar med hjälp av Cylindas mikrovågsugnsguide.
Visa mer

Bra att veta

Här hittar du tips angående användandet av din mikrovågsugn.

Vilken mikrovågsugn ska du välja?
En mikrovågs ugn kan användas till så mycket mer än att bara värma gårdagens rester eller att tina bullar i. Planera ditt köp utifrån ditt behov i köket. Ska du ha mikron som komplement till ugnen eller som huvudsaklig matlagningsredskap. Cylinda mikrovågsugnar är avsedda att användas i privathushåll och anpassade för hemmamiljö.  

Installation:

Alla Cylinda mikro levereras med jordad kontakt klar för 230 volt. Cylinda har främst mikrovågsugnar som är klara för inbyggnad i befintlig köksinredning. De mindre ugnarna passar i de flesta överskåp och de något större modellerna med grill, crisp och t.o.m. varmluft ska monteras in i 60 djupa köksskåp. Kontrollera gärna inbyggnadsmåttet i bruksanvisningen (som du finner här på Cylindas hemsida) så du får rätt storlek på hålet.

Energiförbrukning:

Eftersom användningstiden av en mikrovågsugn är relativt kort så är energiförbrukningen låg. En normaleffekt är 700 w under ca 1 minut vilket bara är några ören i förbrukning.

Visa mer

Ordlista

Här förklarar vi vad de vanligaste mikrovågsugn termerna betyder i bokstavsordning.

Crisp
Crisp kan bara användas med en speciell panna som medföljer ugnen eller som kan köpas separat. När crisp är inställt så använder sig ugnen av både grill och mikrovågor för att skapa en krispig yta eller botten på t ex pizza eller en kaka.

Crisphandtag
För att kunna ta ut den varma crisppannan behöver du ett separat crisphandtag annars finns risk att du bränner dig på den varma pannan.

Effektnivå
Du kan ställa in olika mängd effekt som ska behandla din mat. Lägre effekt ger långsammare upptining eller uppvärmning.

Glasplatta
Den roterande glasplattan skall användas för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar vilket gör det lättare att hålla ugnen ren.

 

Grill
Ett separat grillelement ger maträtter den där bruna ytan på t ex varma smörgåsar eller stekar behöver.

Installation
Alla Cylinda mikro levereras med jordad kontakt klar för 230 volt. Kontrollera inbyggnadsmåttet i bruksanvisningen (som du finner här på Cylindas hemsida) så du får rätt storlek på hålet.
Se även måttskiss nedan i ordlistan.

 

Jet start
Med ett enda tryck så startar ugnen på högsta effekt i 30 sek, tryck fler gånger så förlängs tiden med 30 sek per tryck.

Klocka
Klockan visas åter i displayen ca 1 minut efter att tillagningen är klar. Du kan välja att ställa in 12 eller 24 timmars klocka.

Knapplås
Knapplåset kopplas automatiskt in 1 minut efter avslutat program, när klockan visas i displayen. Låset släpper automatiskt när dörren öppnas.

Kylning
När en funktion är avslutat kan ugnen genomföra ett kylningsprogram, detta är helt normalt och ugnen stänger av sig själv efter avslutat program

Ljudinställning
Du kan justera eller stänga av ljudsignalen vid användning av ugnen.

 

Metall
Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller takt när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

 

Mikrovågor
Mikrovågor är ett annat namn för elektromagnetisk strålning som sker med korta våglängder, därav namnet mikrovåg. Mikrovågorna får fart på t ex molekyler i mat vilket resulterar i att maten värms upp.

Måttskiss
Denna ger dig information om det innermått som behövs för att få in ugnen i skåpet. Den anger också hur stora ugnens yttermått är.

Rullstöd
Rullstödet ska placeras under glasplattan så att maten roterar inne i ugnen under tillagning

Stopp/ avbryt tillagning
Det är lätt att avbryta tillagningen, antingen öppnar man dörren eller så trycker man på stoppknappen.

Timer
Den mesta tillagningen i mikro sker med hjälp av den inbyggda timern som du ställer in på önskad tid vid tillagning.

Tom ugn
Starta aldrig mikrovågsugnen tom då finns risk att ugnen skadas

Upptining
Mikrovågsugnen är ett utmärkt verktyg att tina djupfrysta matvaror i. Var noga med hur du ställer in upptiningen genom att hålla koll på vikt och vara innan upptining startar.

Varmluft
Vissa modeller har både konventionell varmluftsfunktion som stora ugnar har som gör att du får en dubbelanvändning med hjälp av samma ugn.

Visa mer

0 av 4 Mikrovågsugnar tillagda

Kryssa i rutan på någon av produkterna nedanför för att jämföra.
Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra

Visar 10 av 10 mikrovågsugnar