Unikt filter samlar upp skadliga mikroplaster från klädtvätt

2023-08-31

Utsläpp av mikrofibrer från syntetiska textilier är enorma och utgör hälsofara för både djur och människor. Behovet är stort av att hindra de skadliga partiklarna att nå haven. Som en del av lösningen har Cylinda utvecklat ett unikt filter i tvättmaskinen FT4494MA.

Mikroskopiskt små plastpartiklar från dina kläder riskerar hamna i sjöar och hav och kan där ställa till stor skada för djurlivet och hamnar så småningom på våra tallrikar. De hamnar i musslor och sjöstjärnors magar och täpper till fiskarnas gälar. De små partiklarna kan också innehålla ämnen som flamskyddsmedel och mjukgörare som är farliga både för djur och människor. Eftersom plast bryts ned långsamt så är mikroplasten ett växande problem. 

Plastpartiklar frigörs från kläderna vid tvätt
Mikrofibrer finns överallt, men främst i polyester, sport- och syntetkläder. En enda tvätt av syntetiska kläder kan släppa ifrån sig hundratusentals pyttesmå plastpartiklar. I en medelstor stad släpps det dagligen ut mikrofibrer motsvarande hela 15 000 plastpåsar. Våra tvättmaskiner är en del av problemet då mer än en tredjedel av alla mikrofibrer går ut i haven via avloppet. Avloppsreningsverkens teknik är inte anpassad för att fånga upp de mikroskopiskt små partiklarna. 

Nya generationens tvättmaskin samlar mikrofibrer
I den nya generationens tvättmaskin FT4494MA har Cylinda utvecklat ett filter som är designat för att fånga upp mikrofibrer. Upp till ett gram (700 000 partiklar) kan filtret avskilja från en normalstor tvätt på fem kilo. Luddet tar du enkelt hand om genom att slänga det i din vanliga soppåse. Rengör inte luddfiltret under vattenkranen för då hamnar mikroplasterna i avloppet. Svårare än så behöver det inte vara.

Små detaljer del av lösningen
Vardagen är fylld av arbete och aktiviteter som ska hinnas med och vi på Cylinda vill göra det enkelt för familjen att göra hållbara val. Med våra produkter vill vi vara en del av lösningen och bidra till en hållbar framtid för människor, djur och natur. Vår tro är att det är i de små detaljerna som lösningarna ofta sitter och jobbar därför ständigt med att vidareutveckla och finjustera våra produkter till att klara framtidens krav. 

Läs mer om produkten här!

Aktuella nyheter