Garanti och reklamation

Allmänt

Vi utför garantiservice i egen regi genom vår rikstäckande serviceorganisation eller av Cylinda utsedd serviceverkstad. Garanti följer branschorganisationen APPLiA:s (tidigare EHL) garantiregler och omfattar fel på produkten som orsakats av material- och produktionsfel. Garanti gäller huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Under gällande garanti ersätts kostnader för avhjälpande av felet vilket inkluderar reparationer, delar, arbete och resor.


Cylinda ger två (2) års tillverkargaranti om ingenting annat är avtalat och gäller från det ursprungliga datum då produkten köptes. Garantin förlängs inte om arbete utförs på produkten. Giltig garanti ska styrkas genom inköpskvitto eller garantibevis och delges Cylinda vid felanmälan eller vid serviceteknikers besök. När en produkt inte omfattas av garanti debiteras du en avgift för servicebesöket. Ett servicebesök kostar från 1599 kr exkl. reservdelar.

Vad gör vi för att rätta felet?

Cylinda eller utsedd serviceverkstad kommer att felsöka produkten och avgöra om felet är garantigrundande. Om felet bedöms vara omfattat av garanti kommer den defekta produkten repareras eller ersättas med en ny motsvarande eller jämförbar produkt efter Cylindas eget omdöme, utan kostnad eller väsentlig olägenhet för kund. Utbytta reservdelar tillfaller Cylinda.

Garanti omfattar inte:

 • Normalt slitage.
 • Avsiktlig skada eller skada på grund av oaktsamhet.
 • Skador som orsakats av felaktigt bruk, installation eller anslutning av produkten.
 • Skador orsakade av kemiska eller elektrokemiska reaktioner, rost, korrosion eller vattenskador.
 • Förbrukningsdelar inklusive batterier och lampor.
 • Delar utan funktion och dekorativa delar som inte påverkar normal användning av produkten, även eventuella repor och möjliga färgskillnader.
 • Oavsiktliga skador som orsakats av främmande föremål eller ämnen vid bruk eller rengöring av produkten.
 • Inget fel påträffas eller fel inte kan återskapas vid serviceteknikers besök.
 • Om produkten är oåtkomlig för tekniker genom exempelvis snickerier eller inbyggnationer.
 • Reparationer som inte utförts av Cylinda eller av Cylinda utsedda serviceverkstäder.
 • Serviceåtagande utanför Sverige.
 • Serviceåtagande på adress utan förbindelse med farbar väg och/eller reguljär båtförbindelse för bil.

Reklamation

Vid sidan om garanti har du som konsument tre (3) års reklamationsrätt.
Reklamationsrätt gäller enligt Konsumentköplagen. Observera att det enligt Konsumentköplagen åligger ägaren av produkten att vid reklamation bevisa att felet är ursprungligt. Läs mer om reklamationsrätt och Konsumentköplagen på konsumentverket.se.