Cylinda åtgärdar spisar med felaktigt monterad ugnslucka

2020-10-02

Vi på Cylinda har upptäckt att vissa spisar som producerats under vecka 33 år 2020 kan potentiellt ha en bristfälligt monterad ugnslucka. Vi har identifierat att mindre än 100 stycken spisar som riskerar att ha detta fel och de berörda produkterna identifieras via modellnamn och serienummer enligt beskrivning nedan.

Identifiera spis med potentiellt problem via serienummer och modellnamn

Modell och serienummer anges på typskylten som återfinns i det övre högra hörnet innanför ugnsluckan (se bild):

De berörda enheterna återfinns bland modeller med följande namn:
S6264 KVE
S6372 KVB      
S6374KVB       
S6372KB          
S6374KB          
S6364KVERF
S6364KVE       
S6264KVE

Om modellbenämning är enligt ovan och serienumrets fem sista siffror är 22320 eller 22420 kan spisen beröras av ett produktionsfel som beskrivs nedan.

Beskrivning av felet som uppmärksammats

Vi har uppmärksammat att limmet som binder frontglaset till ugnsluckan kan ha varit felaktigt applicerat under 2 produktionsdagar vecka 33 år 2020.
Den bristfälliga limfogen kan medföra att ugnsluckans yttre glas lossnar med tiden. Man bedömer risken för att detta ska inträffa som mycket låg men vi vill ändå agera och kostnadsfritt byta ut ugnsluckan på de enheter vi identifierat som möjlig risk.
Ugnsluckan består av flera lager av glas och de två inre glasen omfattas inte av något fel. 

Åtgärd

Konsumenter som har en spis av ovan modell och serienummer som beskrivits ovan uppmanas att kontakta Cylinda via kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer då att planera in ett besök där vi kostnadsfritt byter ut ugnsluckan. Detsamma gäller återförsäljare/kunder som eventuellt har någon av dessa produkter på lager eller i butik.  

Kontakta Cylindas kundservice, telefon: 0771-25 25 00 alternativt kontakta oss här! 

Aktuella nyheter