Quantcast

Vitvaruväljaren för kylskåp!

Dra i reglage och/eller markera checkboxar för att filtrera kylskåp och få fram rätt för dig.

Typ 
Färg 
Energiklass 
Bredd (mm) mm
Höjd (mm) mm
Att välja rätt kylprodukt kan vara lite klurigt. Ska den vara fristående eller inbyggnad? Vit, rostfri eller svart? Och vilket utrymme måste finnas runt produkten? Frågorna är många – men som tur är hittar du snabbt alla svar med hjälp av Cylindas kylskåpsguide.
Visa mer

Bra att vetaHär hittar du tips angående användandet av din kylprodukt.

-       Tänk noga efter vilket kylbehov du har och välj efter behovet.

-       Hur ska dörrarna öppnas i ditt kök för bästa åtkomst av matvarorna

-       Skåpen är avsett att användas i privathushåll och anpassat för hemmamiljö

 

-       Klimatklass, se ”rumstemperatur”  

 

-       Tänk på att låta matvarorna ligga kvar i sina originalförpackningar eller förpacka dem väl. Därigenom bevaras smakämnen, färg och färskhet.  Dessutom undviker man därigenom smaköverföringar och missfärgning av plastdetaljer.

 

Så här kan du spara energi:

-       Ställ skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (t.ex. element, spis).

-       Låt varma rätter och drycker först svalna innan du lägger in dem i skåpet.

-       Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt.

Då och då bör man rengöra skåpets baksida för att spara ström.
Visa mer

Ordlista

Här förklarar vi vad de vanligaste kylbegreppen betyder

A
Antikladd typ på dörrar: En behandling av dörrens yta för att motstå fettavtryck, t.ex. avtryck av fingrar.

 

D

Dubbla kompressorer: Skåpet är utrustat med två kompressorer, en för kyldelen, en för frysdelen.

 

Dynamisk kylning: Maten kyls genom ett  luftburet kylsystem vilket gör att temperaturen blir jämnare än för andra typer av kylsystem Vilket gör att matvarorna mår bättre

 

Dubbla kylsystem: Optimal kylning med separat dynamisk kylning i såväl kyldelen samt frysdelen. Fördelar är att skåpet inte behöver avfrostas och att fuktigheten i kyldelen behålls på ett bra sätt. Fördel att t.ex. grönsaker håller längre.

 

Design linje: Skåpen är indelade i olika linjer med liknade design

E

Elektronisk styrning: Justeringen av temperatur och andra egenskaper görs med knapp eller touchkontroll

 

Energi: Energivärden, ljudvärden är angivna enligt myndighetskrav för att underlätta jämförelser mellan produkter på marknaden

F

Fläkt: Vissa kylskåp är utrustade med fläkt, vilket hjälper till att hålla en jämnare temperatur i kyldelen.

 

Frysförsäkring: Vid köp av en frysprodukt från Cylinda (ej produkter med enkelt frysfack) ingår ett års fri frysförsäkring, läs mer på www.cylinda.se

 

Flexibel inredning: De flesta av Cylindas kylprodukter har en flexibel inredning där det är enkelt att justera t.ex. hyllhöjder för dina matvaror

 

Frysfack: Vissa skåp har ett enkelt frysfack där du kan lagra dina frysvaror

 

Fyrstjärning frysutrymme: Alla frysarna har fyrstjärniga, d.v.s. håller för infrysning och förvaring i minst -18 grader.


G

Gejderfunktion: Hylla eller låda vilar på utdragbara skenor


I

Inviduell temperaturreglering: Produkten kan regleras separat.

Integrerad produkt: Produkten är avsedd för inmontering i köksmöbel med montering av egen snickerilucka.

 

L

LED belysning: Effektiv belysning som  är energisnål  och har en lång livslängd

Ljud: Helt normala ljud

-       Ett brummande ljud. Motorer går (t. ex. kylaggregat, fläkt).

-       Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud. Kylmedel strömmar genom rören.

-       Ett klickande ljud. Motor, omkopplare eller magnetventil slår på/av.

-       Ett  susande ljud. Ett normalt ljud då avfostnings anordningen jobbar .

 

Låsbart lock: Många av frysboxarna har ett integrerat lås för fryslocket.


M

Metallhandtag: Handtaget är den del av skåpet som får utstå störst belastning och därför är de flesta av Cylindas kylprodukter utrustade med hållbara handtag i metall.

 

Manuell ismaskin: Ett lättare sätt att tillverka din is I frysskåpet. Se mer hemsida


N

Nollzon (fräsch zon): Zon med lägre temperatur för extra känsliga varor som kött eller fisk.


O

Omgivande temperaturer: Den omgivande temperatur som skåpet är designat för, läs mer i skåpets bruksanvisning och skåpets typskylt.

SN +10 °C till 32 °C

N +16 °C till 32 °C

ST +16 °C till 38 °C

T +16 °C till 43 °C

Omhängningsbar dörr: Skåpet går att ändra från högerhängning till vänsterhängning.


P

Parvis montering: Alla skåp i Cylindas sortiment går att montera parvis. T.ex. kan du montera två kylfrysar bredvid varandra.


R

Ryggkondensor: Skåpets kondensor är monterat baksidan av skåpet för en effektivare värmeavgivning.

 

 

Rumstemperatur: Skåpet är avsett för en bestämd klimatklass. Beroende på klimatklass kan skåpet användas vid följande rumstemperaturer. Information om produktens klimatklass hittar du på skåpets typskylt som finns inuti skåpet.

 

 

 

 

 

 

S

Självavfrostande: Du behöver inte frosta av skåpet utan systemet gör det automatiskt för dej.

Superinfrysning: Ger tillfällig extra kyla när det behövs, t.ex. då du har behov att frysa in mycket mat vid storköp.

Superinkylning: : Ger tillfällig extra kyla när det behövs, t.ex. då du har behov att kyla in mycket mat vid storköp.

 

Slot in: Ett annat ord för att produkten /rna passar i svensk köksstandard, vilket alla Cylinda produkter gör.

 

Separata kylssystem: Se dubbla kylsystem


T

Teleskåpdel överskåp: Förhöljningsdel för att ditt överskåp ska passa till din takhöjd

 

U

Underbyggnadsskåp: Kylprodukt med ett ”U” i beteckningen och som är speciellt lämplig att montera underbänk och som har inbyggd ventilation

 

UV-skyddat glas. Skydd från ultravioletta strålningar


Å

Återvinning: Kylprodukter lämnas på återvinningsstation vid återvinning. Se mer information på kommunens hemsida.


Ö

Överskåp: Överskåp för att passa ditt kök finns för många av Cylinda kylmodeller, se mer på www.cylinda.se
Visa mer

0 av 4 Kylskåp tillagda

Kryssa i rutan på någon av produkterna nedanför för att jämföra.
Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra Lägg till produkt för att jämföra

Se våra filmer

Här får du snabbt lite bättre koll på några av våra produkters alla smarta funktioner.

Se alla

Kök

Decibel

Nyttovolym

Visar 21 av 21 kylskåp