Integritetspolicy

 

Gällande from 2018-05-25 

BOLAGSINFORMATION

Elektroskandia Sverige AB. Elektroskandia är registrerat under organisationsnummer 556014-8412 med huvudkontor på adressen Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna. Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen.

VAD EN PERSONUPPGIFT ÄR

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

INTEGRITET

Elektroskandia är personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser och mobilappar som drivs av Elektroskandia Sverige AB samt i våra övriga IT-system. 

Elektroskandia agerar i enlighet med ovan nämnda lagstiftning och annan sådan nationell lagstiftning rörande skydd för personuppgift som kan bli tillämplig på Elektroskandias verksamhet.  Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som avtalspart. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar, erbjudanden och i andra frågor. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda reklamations- och garantiärenden.

Vidare har alla i enlighet med lagen rätt att informeras om Elektroskandias behandling av sina personuppgifter och rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dessa uppgifter. Elektroskandia upprätthåller din rätt att bli informerad och även bortglömd. Efter skriftlig begäran från dig korrigerar Elektroskandia alla eventuellt felaktiga personuppgifter som behandlas av Elektroskandia eller tar bort alla uppgifter som inte behöver lagras för att uppfylla andra lagar. Information om Elektroskandias behandling av dina personuppgifter tillhandahålls kostnadsfritt så som beskrivet i lagen. När du lämnar dina personuppgifter till Elektroskandia så godkänner du att Elektroskandia hanterar dina personuppgifter enligt ovanstående.

Kameraövervakning:

Din och våra medarbetares trygghet är viktig för oss. Därför utför vi kamerabevakning på vårt huvudkontor samt i våra butiker. Syftet är att förebygga brott eller för att vidta åtgärder om något skulle hända, exempelvis för att kunna utreda ett brott eller en allvarlig olycka. Kamerorna har satts upp av Elektroskandia Sverige AB efter en intresseavvägning som har dokumenterats. För kameror utomhus är det fastighetens ingångar som filmas med bild och ljud. För kameror inomhus är det butikens och receptionens besökare som filmas med bild. Alla kameror kan vara igång alla dagar dygnet runt. Filmerna lagras i 90 dagar. Endast utsedda behöriga personer får granska innehåll och detta får endast ske vid misstanke om brott eller för utredning av en allvarlig olycka. Vid granskningen dokumenteras syfte, vilken period som granskats och vem som granskat. En informationsskylt ska finnas uppsatt med länk till denna information på alla områden där kameror används.


MARKNADSFÖRING OCH PERSONIFIERING

Den information som du lämnar kan användas i marknadsföringssammanhang av Elektroskandia.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än www.cylinda.se och www.elektroskandia.se.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.


AVTALSPARTNERS OCH IT-LEVERANTÖRER

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.


MICROSOFT

Vi använder oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter när du använder våra tjänster


DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

  • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
  • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Elektroskandia behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Elektroskandia utför av dina personuppgifter.
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Elektroskandia.
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
  • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp. Du samtycker till dessa ändringar genom att använda våra tjänster.

COOKIES

När köparen besöker webbplatsen www.cylinda.se , eller någon annan webbplats som länkats till från denna webbplats, kan Elektroskandia komma att lagra på köparens dator viss information i formen av en ”cookie”, som ger Elektroskandia möjlighet att anpassa webbsidan efter köparens intressen och preferenser.   En cookie är en liten textfil som den webbsida som besöks sparar på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende.   Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtiden på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas ”sessions-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och surfar bland dess undersidor samt används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin webbläsare. Elektroskandia använder cookies bland annat för statistiska ändamål.  

På www.cylinda.se används bland annat Google Analytics, webbanalysverktyg för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Även till detta används cookies, som vidarebefordrar information för lagring, för att Elektroskandia ska kunna utvärdera hur webbplatsen används. Informationen kan komma att överföras från Google till en tredje part om det krävs enligt lag, eller om en tredje part ska behandla informationen. När du använder www.cylinda.se samtycker du till att cookies används enligt ovan.  

Observera att utan session cookies kan Internetbutiken inte användas!

KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta oss på marknad@cylinda.se eller via vanligt brev som skickas till Elektroskandia Sverige AB, 191 83 Sollentuna.