Bra att tänka på

Diskmaskinen är kanske inte något du funderar över så ofta. Däremot är disk något som du definitivt ägnar mycket tid åt – om du inte har någon diskmaskin. Därför är en den, precis som tvättmaskinen, något som verkligen ger dig tid över till annat. En schysst kompis som bara jobbar på i det tysta. År efter år.

Vilken diskmaskin ska du välja?
Cylinda har olika typer av diskmaskiner – de för underbyggnad, de som är fullintegrerade och sådana för placering på diskbänken. Vilken maskin du än väljer så innebär det att du spar energi. Att diska med en modern A-klassad diskmaskin är betydligt mer energisnålt än att diska för hand. När diskmaskinen använder 10–15 liter vatten per diskomgång går det åt över 100 liter vatten mer än om du skulle diska motsvarande mängd för hand. Ett hushåll med fyra personer som diskar för hand gör av med ca 1050 kWh per år, medan det inte ens går åt en tredjedel om du diskar i maskin (förutsatt att du kör fulla maskiner och inte sköljer disken i varmt vatten först).

Bra att tänka på

Installation
Avloppet ansluts enklast till vattenlåset under diskbänken. Glöm inte att slangen behöver dras upp under diskbänken och fästas där innan den leds till vattenlåset för att på så vis undvika att avloppsvatten rinner tillbaka till diskmaskinen.

Kom ihåg att alltid ha en droppskyddsbricka under diskmaskinen. Försäkringsbolagen kräver nämligen detta vid eventuell vattenskada.

Sverigedisken samt 800-serien har både mekanisk och elektronisk barnspärr för maximal säkerhet.

Aktivera avhärdaren om vattnet i kranen är hårdare än 7°dH. Ett bra tips att få bort beläggningar på insidan av diskmaskinen är att köra ett normalprogram med citronsyra i diskmedelsfacket. För exakt hårdhet på vattnet kontakta vattenverket på din ort.

Spara energi
Anslut maskinen till kallvatten om det är möjligt. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet i diskmomentet och sista sköljningen, vilket gör att du sparar ca 20 procent energi. Dagens maskindiskmedel fungerar bäst och tabletter löses upp bättre när programmet startar med kallt vatten.

Tillvalsknappen Tidspar fungerar på de flesta program men inte på alla. Den förkortar disktiden och ger dig lika bra diskresultat, men förbrukar något mer energi och vatten.

Diska gärna på låg temperatur när disken inte är alltför igengrodd. Läs mer om hur mycket el en diskmaskin drar.

Modeller

Cylinda säljer 5 typer av diskmaskiner

 1. Underbyggd 60 cm bred, passar i de flesta hus och lägenheter under köksbänkskivan.
 2. Fullintegrerad 60 cm bred, passar även under bänkskivan men behöver en egen trälucka som matchar övrig köksinredning. Diskmaskinen upplevs som dold i köket.
 3. Underbyggd 45 cm bred, under bänkskiva som passar i trånga utrymmen.
 4. Fullintegrerad 45 cm bred, under bänkskiva för trånga utrymmen, även denna behöver en egen trälucka.
 5. Bänkdiskmaskin, fristående mindre diskmaskin som ställs ovanpå köksbänken.

Funktioner

Alla diskmaskiner har ett flertal program och tillvalsknappar. De olika programmen och dess gångtider finns beskrivet i varje enskild bruksanvisning. Detsamma gäller de olika tillvalsknapparna. Tillvalen gör förändringar i programmen som till exempel förlängd torkning, tidspar eller fördröjd start.

Så rengör du din diskmaskin

Inredningstips för ett litet kök

Läs mer om vad man kan köra i diskmaskinen

 

Fakta

Varje diskmaskin har en energidekal som visar de viktigaste egenskaperna:

 • Energi effektivitetsklass
 • Årlig energiförbrukning (220 diskomgångar)
 • Årlig vattenförbrukning
 • Torkeffektivitetsklass
 • Antal kuvert som maskinen rymmer
 • Ljudnivå under diskcykeln

Fakta

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för diskmaskiner:

A
Avhärdare
Vid hårt vatten kan kalkfläckar bildas på glas och bestick. Även diskmaskinen kan få en beläggning. De flesta diskmaskiner idag har avhärdare vilket är nödvändigt vid en hårdhetsgrad runt 7–8° dH. För att avhärdaren ska fungera behöver du fylla på diskmaskinssalt när maskinen anger det i displayen. De allra flesta behöver dock inte aktivera sin avhärdare med salt eftersom vattnet i kranen är mjukare än 7°dH.

Autodisk
Ett smart diskprogram så att du inte längre behöver fundera över vilket program eller tillval du ska välja för att diska och torka olika typer av disk. Autodisk både diskar och torkar automatiskt. Allt du behöver göra är att trycka på startknappen så får du rätt temperatur, diskcykel och torkning samt ett perfekt resultat med minsta möjliga tid-, vatten- och energiåtgång.

Aquasafe+ samt övrig säkerhet
För att slippa översvämning i köket har vår 8000-serie samt Sverigedisken ett vattensäkerhetsprogram som delvis består av sensorer som upptäcker eventuellt läckage. Systemet har 16 olika mätpunkter som tillsammans garanterar en läckagesäker diskmaskin. Vår 200-serie är utrustad med ett vattenlås (Aquasafe+) som förhindrar vatten att komma in i maskinen om den inte fungerar normalt.

Avspolning
Ett sköljprogram som spolar bort matrester med kallt vatten i 4 eller 15 minuter beroende på modell.

Antikladd-yta
Kvalitén på den rostfria plåten tillsammans med borstningen av plåten gör att du slipper fingeravtryck på de rostfria modellerna.

B
Barnspärr elektronisk
Med en knapptryckning spärrar du panelen från att startas och stoppas. Spärren kan aktiveras i två enkla steg och avaktiveras av en vuxen.

Bestickspolning
Separat spolning av bestickkorgen. Ett separat spolmunstycke är riktat mot bestickkorgen om den ställs centralt i underkorgen.

D
Daglig disk alternativt Normal disk
Perfekt program om du diskar varje dag och som är klart på 60-90 minuter beroende på modell.

Display
Våra paneler med touch-kontroll och display visar programnamn alternativt programnummer i displayen. När programmet är klart lyser det End i displayen eller så slocknar den, beroende på modell.

Diskkorgar
En del diskmaskinsmodeller har höj- och sänkbar överkorg samt fällbara tallriksstöd som gör att du kan anpassa varje diskomgång efter behov. Det finns även modeller med en extra låda för bestick, som då hålls isär bättre och gör att du kan fylla den nedersta korgen helt med annat diskgods istället för att en bestickkorg tar upp plats. Mer information finner du under rubriken ”Allmänt om diskkorgar”

E
Energieffektivitetsklass
Anger hur energieffektiv en diskmaskin är. Idag måste alla diskmaskiner ha A i energi på 45 cm breda diskmaskiner och minst A+ på 60 cm breda diskmaskiner.

F
Flottör
En flottör upptäcker om vatten samlas på diskmaskinsbottnen. Om det händer stängs inloppsventilen av och uttömningspumpen ansluts för att pumpa ut överskottsvattnet.

G
Grytspolning
En unik grytspolning placerad i nedre bakre delen av diskmaskinen. Spolmunstycket sprutar vatten direkt in i grytan och gör jobbet åt dig med ett väldigt bra resultat.

K
Kombidisk
Programmet är anpassat för lätt smutsad/ömtålig disk i den övre korgen (med lågt spoltryck) och hårt smutsad/grövre disk i den undre diskkorgen (med normalt spoltryck).

Kapacitet
En diskmaskins kapacitet innehåller ett antal kuvert. Ett kuvert består av en flat tallrik, en djup tallrik, en assiett, en kaffekopp med fat, två bestick samt ett glas. Men det ingår också större uppläggningsfat per disk. Normal kapacitet på en 60 cm bred diskmaskin är 12-14 fulla kuvert.

L
Ljudnivå
Diskmaskinens ljudnivå anges på energimärkningsdekalen som följer med maskinen och mäts i decibel (dB). Där anges vilken snittljudnivå diskmaskinen har under hela diskprogrammet. Den upplevda ljudnivån är alltså något högre under själva diskningen jämfört med under torkning.

M
Minnesfunktion
Vid start föreslår diskmaskinen samma program som du använde senast. Vissa modeller återgår till Eko-programmet som förval för att föreslå det energieffektivaste programmet vid varje tillfälle.

N
Normal disk alternativt Daglig disk
Perfekt program om du diskar varje dag och som är klart på 60-90 minuter beroende på modell.

P
Pexslang
En pexslang är flexibel, hållbar som ett kopparrör och har en livslängd på 50 år. Pexrör används vid dragning av vattenrör i väggar och golv och finns i flertalet av våra diskmaskiner.

S
Snabbdisk
Ett perfekt program om du bara vill diska lätt smutsade koppar, glas och tallrikar.

Sköljning
Ett speciellt disksystem så att du slipper skölja av porslinet innan du lastar maskinen. Det rengör både filter och övriga ytor efter fördisken – innan huvuddisken startar – så att disken startar med sköljd disk, ren maskin, rengjort filter samt nytt rent vatten. Fördelen är ett bättre diskresultat eftersom disken diskas utan fett och matrester.

Självrensande sil
En separat spolningstråle riktas mot silen vilket gör att den hålls ren under hela diskprocessen.

Stand-by
Även när huvudströmbrytaren är avstängd har diskmaskinerna ett grundläggande vattenskydd. Uttömningspump och flottör står på stand-by.

Spolzoner
Ett flertal diskmaskiner har ett spolsystem som består av upp till tio spolzoner som gör att all disk blir helt ren. En eller två grytspolzoner är placerade under den nedre korgen och diskar även de smutsigaste grytorna och pannorna. En tredje zon bearbetar besticken.

T
Tidsprogram
Du bestämmer disktiden och maskinen väljer det program som passar bäst. Välj programtid beroende på hur smutsig disken är.

Tidsbesparing
Ett tillval som kortar ner gryt- och normaldisken. Den spar mycket tid och ger dig samma resultat men förbrukar något mer energi och vatten.

Torkning
På Sverigedisken och 8000-serien sitter en torksensor som beräknar fukthalten både på insidan och på utsidan av maskinen. Dessutom läser den av mängden och typen av disk i maskinen och anpassar torktiden. På så sätt blir disken helt torr på kortast möjliga tid. Övriga modeller har antingen en aktiv fläkt som drar ut fuktig luft, eller självtorkning via det varma godset i samband med sista sköljningen.

Torkeffekt
Detta anges på energidekalen och alla konsumentmodeller är A klassade, vilket anger bästa möjliga torkeffekt.

Tredje övre diskkorg
Den tredje övre bestickkorgen gör att du kan lasta hela 15 fulla kuvert i diskmaskinen. Den övre tredje korgen täcker inte hela bredden vilket gör att du kan lasta höga glas i den övre normala korgen.

Tredje mittenkorg
Mittenkorgen är uppdelad i två delar varav den ena sidan har ett separat spolsystem som passar bra för små skålar och köksredskap. Den högra passar bra för övriga bestick. Bägge går att plocka bort vid behov.

Å
Årlig energiförbrukning
Beräknas utifrån en normalanvändning och 280 st. diskprogram per år

Årlig vattenförbrukning
Beräknas utifrån en normalanvändning och 280 st. diskprogram per år

Ö
Översvämningssensorer
Översvämningssensorer är länkade till inloppsvalven, vilka har dubbla ventiler för att undvika läckage

Allmänt om våra diskkorgar
Vi har flera olika varianter av diskkorgar på våra maskiner. Här nedan finns ett urval på våra vanligaste med en förklaring vad som skiljer dem åt.

Diskkorgen är kanske den viktigaste delen i en diskmaskin. Det är viktigt att du får plats med dina tallrikar, fat, muggar, glas och bestick. Cylinda har ett olika modeller av diskkorgar där flertalet överkorgar är höj och sänkbara för att skapa flexibilitet i din diskmaskin. Fällbara pinnar för att skapa en plan yta samt tätt mellan trådarna är andra bra kännetecken på Cylindas diskkorgar.

Våra överkorgar
Våra olika diskmaskiner har någon av nedanstående överkorgar som standard¬utrustning. Vilka korgar som ingår i respektive diskmaskin ser du under respektive modell. Man kan tyvärr inte byta från standard¬korg till höj- och sänkbar modell.

Premium+
Hög korg som ger stöd åt höga glas. Det vågformade upp- och nedfällbara vinglas-stödet fungerar både som kopphylla och vinglasstöd. Tack vare den platta designen får du plats med t.ex. 5 glas i bredd. Handtag i korgens framkant gör det enkelt och bekvämt att dra ut och skjuta in korgen

Ordlista

Deluxe
Två kopphyllor som är upp- och nedfällbara. Täta trådar i korgens botten gör att mindre saker som t.ex. äggkoppar står stadigare under diskningen. Handtag i korgens fram¬kant gör det enkelt och bekvämt att dra ut och skjuta in korgen

Ordlista