Bra att tänka på

Doften av en god middag är underbar! Men kanske inte i hela huset. Med en bra fläkt tar du hand om såväl os från stekpannor som fukt från ångande kastruller. Beroende på hur det ser ut hemma hos dig finns det olika modeller att välja mellan och här är lite som är bra att tänka på innan du ska välja

Vilken fläkt ska du välja?
Det första du ska ta reda på är hur ventilationen fungerar i ditt hus. Det kan vara stor skillnad mellan att bo i villa och lägenhet och därför ska du välja en fläkt som är anpassad efter hur du bor. Alla Cylindas fläktprodukter är utvecklade för svenska kök och finns i många olika mått, design och modeller för de flesta förekommande ventilationssystem.

Villa
Bor du i en villa så kan det vara lämpligt att välja en kåpa, alternativt en fläkt som arbetar tillsammans med husets ventilationsfläkt (som är takmonterad).

Lägenhet
I en lägenhet kan det vara lämpligt med en kåpa, d.v.s. en fläkt utan motor. Cylinda har ett stort urval som passar de flesta behoven vad det gäller design och ventilationsbehov.

Bra att tänka på

Installation
Anslut fläkten med den största diametern för utloppet och drag anslutningsslangen så rakt som möjligt för maximal effekt. Minskar du diametern så minskar också effekten!

Använd samma anslutningsdiameter så långt det går och undvik 90 graders vinklar. Ju fler gånger röret installeras med böjningar, ju sämre effekt samt onödiga forceringsljud kan uppstå.

Tänk på att den luft som fläkten evakuerar från köket ska ersättas av luft utifrån, oftast genom ventilöppningar vi fönster. Om du upplever att fläkten inte är effektiv, eller att den har en hög ljudnivå så kan det bero på att det är bristfällig ventilation. Ett tips är att öppna ett fönster i angränsande rum för att kontrollera om ventilationen fungerar bättre

Använd efterventilationsläget
Om du startar fläkten några minuter före matlagning så får du en bättre osupptagningsförmåga på grund av att ett undertryck byggs upp i köket som gör ventilationen mer effektiv.

Större fläkt = effektivare fläkt
Osupptagningen blir mer effektiv om du väljer en fläkt som har större bredd än hällen. T.ex. 70 cm bredd för en 60 cm häll.

Inkoppling till ventilationssystem
Kåpor och Alliancesystem-typer ska justeras in med grund/ forceringsflöde då de ingår i husets allmänna ventilation. Rådfråga alltid fastighetsägaren innan val av produkt så det blir korrekt.

Modeller & funktioner

I Cylindas sortiment hittar du fläktar och kåpor som är anpassade för merparten av marknadens olika ventilationstyper.

Modeller & funktioner

Kåpa
Kåpa av klassisk typ med Ventil. Har inte inbyggd fläktmotor. Vanligast efter 70-talet och i lägenheter. Ingår i ventilationssystemet

Modeller & funktioner

Kåpa med transformator
Kåpa med transformator för inkoppling till befintlig takfläkt. Har inte inbyggd fläktmotor. Vanligast efter 70-talet och i villor. Ingår i ventilationssystemet.

Modeller & funktioner

Alliancefläkt
Alliance-systemet. Har inbyggd fläkt. Kopplas till befintlig takfläkt. Vanligast efter 70-talet och i villor och lägenheter. Ingår i ventilationssystemet.

Modeller & funktioner

Fläkt
Fläkt. Vanligast i villor. Punktutsug. Ingår vanligtvis inte i ventilationssystemet

Modeller & funktioner

Fläkt med kolfilter
Fläkt med kolfilter. Matoset recirkulerar åter till köket och passerar ett kolfilter som renar luften. Används då ingen annan ventilationslösning finns. Ingår inte i ventilationssystemet. De flesta av Cylindas fläktar kan kompletteras med kolfilter


Exempel på paneltyper

Modeller & funktioner

KÅPA. Spjäll öppna/stäng + timer


Modeller & funktioner
Modeller & funktioner

FLÄKTAR. Val av hastighet + efterventilationsläge EVL


Modeller & funktioner
Modeller & funktioner

ALLIANCE Villa. Val av hastighet + forcerat ventilationsläge VL


Modeller & funktioner
Modeller & funktioner

ALLIANCE Lägenhet. Spjäll med timer/ val av hastighet/ forcerat ventilationsläge VL


Modeller & funktioner

Fakta

Varje fläkt har en energidekal som visar de viktigaste egenskaperna.
Det som redovisas är:

  • Energi effektivitetsklass
  • Årlig energiförbrukning
  • Flödesdynamisk effektivitetsklass
  • Belysningseffektivitet
  • Fettfiltreringseffektivitetsklass
  • Luftburet akustiskt buller

Fakta

FAKTA/ventilationssystem
Hustyper Självdrag egen ventilationskanal ofta förekommande före 70-talet (villa även vanligt efter)

Självdrag
Självdragsventilation. Den varma luften stiger upp genom ventilationskanalen utan hjälp av mekanisk fläkt. Tilluften sker genom otätheter i huset, öppna fönster eller ventiler.

Produktförslag
Spisfläkt, Designkupor, kolfilterfläkt
Underbyggnad: Exklusiv, Exklusiv E, Popular, Nova, Sunda, Slimline, FIF 400

Vägghängda: Trinda-1, Trinda T, Classic Trend, Sirius Trend, Apollo Trend, Astro Trend, Nova Trend, Calypso Trend Vertikal: Pollux Trend, Trinda V, Triton Trend, Stella Trend, Orion Trend, Thea Trend, Nova Trend V

Frihängande: Triton Trend, Trinda T Ö,Astro Trend, Nova Trend, Nova Trend R Kolfilter: Trinda K, Popular komplett, Calypso Trend + alla övriga spisfläktar, designkupor kan förses med kolfilter.


Fakta

Självdrag
Med separat ventilationskanal utan central ventilationsfläkt. Självdragsventilation. Den varma luften stiger upp genom ventilationskanal utan hjälp av mekanisk fläkt. Tilluften sker genom otätheter i huset, öppna fönster eller ventiler.
Spisfläkt, Designkupor, kolfilterfläkt

Produktförslag
Underbyggnad: Popular, Solo, Sunda, Slimline

Vägghängda: Designfläktar

Frihängande spisfläktar. tex Nova trend R.

Kolfilter: Alla spisfläktar och designkupor kan förses med kolfilter. Samt Popular FK-modell.

Fakta

Hustyper Självdrag med gemensam ventilationskanal, ofta förekommande före 70-talet.

Självdrag
Med gemensam ventilationskanal utan central ventilationsfläkt. Självdragsventilation. Den varma luften stiger upp genom ventilationskanalen utan hjälp av mekanisk fläkt. Tilluften sker genom otätheter i huset, öppna fönster eller ventiler.

Produktförslag
Kolfilterfläkt
Kolfilter: Trinda K, Popular FK-modell + alla övriga spisfläktar, designkupor kan förses med kolfilter

Fakta

Hustyper F-system

F-system. Med ventilationskanal med central fläkt

Produktförslag
Alliance lägenhet, spiskåpa
Kåpa: Slimline XM, Exklusiv E XM
Kåpa Design: Trinda-1 XM, Trinda T XM.

Fakta

F-system där en fläkt reglerarar frånluften från huset. Tilluften sker oftast genom ventiler

Produktförslag
Alliance: Alliance villa, Sunda Alliance, Trinda Alliance
Spiskåpa med trafo

Fakta

F-system med individuell reglering. Med separat ventilationskanal med central fläkt
System där en fläkt reglerar frånluften från huset. Tilluften sker oftast genom ventiler.
Spiskåpa med trafo, Alliance villa (i vissa fall)
Produktförslag
Alliance: Alliance villa, Sunda Alliance, Trinda Alliance, Exklusiv E Alliance Spiskåpa med trafo

Fakta

Med fläktsystem som styr både till- och frånluften. Då systemet kopplas till värmeåtervinning kallas det FTX-system (X för återvinning av den varma inneluften). Finns i 2 alternativ; värmeväxlare över spis eller värmeväxlare på vinden
Produktförslag
Alliance: Alliance villa, Sunda Alliance, Trinda Alliance
Spiskåpa med trafo

Fakta

Med separat ventilationskanal med central ventilationsfläkt och värmeåtervinning. Med fläktsystem som styr både till- och frånluften. Då systemet kopplas till värmeåtervinning kallas det FTX-system (X för återvinning av den varma inneluften). Finns i 2 alternativ; värmeväxlare över spis eller värmeväxlare på vinden.
 

Så rengör du köksfläkten
Inredningstips för ett litet kök

Välj en tyst köksfläkt

 

Fakta

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för fläktar.

A
Alliance systemet
Har inbyggd fläkt. Kopplas till befintlig takfläkt. Vanligast efter 70-talet och i villor och lägenheter. Ingår i ventilationssystemet.

Anslutningsdiameter
Anslut fläkten med den största diametern för utloppet och drag anslutningsslangen så rakt som möjligt för maximal effekt. Minskning av diameter ger mindre effekt.

Anslutningsslang
Drag anslutningsrör så rakt som möjligt. Undvik 90 graders böjar. Då undviker du sämre effekt samt onödiga forceringsljud. Använd samma anslutningsdiameter hela vägen så långt det går.

D
Design
Det finns många olika typer av fläktar i sortimentet för att passa just ditt kök.

E
Elektronisk styrning
Justeringen av temperatur och andra egenskaper görs med knapp/soft touch eller touchkontroll.

Energi
Energivärden och ljudvärden är angivna enligt myndighetskrav för att underlätta jämförelser mellan produkter på marknaden.

Easy-Clean
Fläktar som är extra enkla att rengöra även inuti. Du kan ta ut komponenter som fläkthjul m.m. där vissa delar går att diska i diskmaskin.

F
Fläkt
Vanligast i villor. Punktutsug. Ingår ej i ventilationssystemet.

Fläkt med kolfilter
Matoset recirkulerar tillbaks i köket och passerar ett kolfilter. Används då ingen annan ventilationslösning finns. Ingår ej i ventilationssystemet. De flesta av Cylindas fläktar kan kompletteras med kolfilter.

F-system
Med ventilationskanal med central fläkt

FT-system
Fläktsystem som styr både till- och frånluften.

FTX-system
Fläktsystem som styr både till- och frånluften och som är koppat till ett värmeåtervinningssystem.

G
Grund/ forceringsflöde.
Alla typer av kåpor ska justeras in med grund/forceringsflöde då de ingår i husets allmänna ventilation.

K
Kåpa av klassisk typ med Ventil. Har inte inbygg fläktmotor. Vanligast efter 70-talet och i lägenheter. Ingår i ventilationssystemet.

Kåpa med transformator för inkoppling till befintlig takfläkt. Har inte inbyggd fläktmotor. Vanligast efter 70-talet och i villor. Ingår i ventilationssystemet.

Kolfilter
De flesta fläktar i Cylindas sortiment går att förse med kolfilter för återcirkulering av luften, vilket är bra då ventilationskanal ofta saknas t.ex. i äldre hus.

L
LED belysning
Effektiv belysning som är energisnål och har en lång livslängd.

Lysrörs belysning
Effektiv belysning som är energisnål och har en lång livslängd.

S
Självdrag
Självdragsventilation. Ventilationskanal utan central ventilationsfläkt där den varma luften stiger upp genom ventilationskanalen utan hjälp av mekanisk fläkt. Tilluften sker genom otätheter i huset, öppna fönster eller ventiler.

Spisfläkt, Designkupor, kolfilterfläkt. Normalt en fläkt som är ansluten till ventilationskanal utan extra takfläkt.

T
Timer
Tidsbegränsat efterventilationsläge då maten är klar och efterventilation behövs för att ta bor oset

V
VL-läge
Ett extra ventilationsläge för Alliance-system som ger tillfällig bättre allmänventilation i huset.

EVL-läge
Tidsbegränsat efterventilationsläge då maten är klar och efterventilation behövs för att ta bort oset.

Å
Återvinning
Vitvaror lämnas på en återvinningsstation. Se mer information på din kommuns hemsida.

Ö
Ö-fläkt/frihängande fläkt
Monteras i tak och över t.ex. en köksö.