Bra att tänka på

Om du har ont om plats är en kombinerad tvätt/tork ett perfekt alternativ. Dessutom sparar du tid eftersom du kan tvätta och torka med en och samma maskin – utan att behöva ta ut tvätten emellan.

Vilken modell och storlek ska du välja?
Cylinda har ett fåtal modeller och har samma storlek som en vanlig tvättmaskin 60x60x85 cm. De rymmer upp till 9 kg tvätt och kan samtidigt torka upp till 6 kg.

Installation
Det är inte svårare att installera en kombinerad tvätt/tork jämfört med en vanlig tvättmaskin. Allt du behöver är 220V jordad el-anslutning samt inlopp och avloppsvatten.

Bra att tänka på

Modeller

Cylindas modeller är av kondensationstyp, där värmen i trumman torkar kläderna med låga varvtal efter att tvätten är klar.

Funktioner

Alla våra modeller har ett flertal program och tillvalsknappar. De olika programmen och dess gångtider finns beskrivet i varje enskild bruksanvisning. Detsamma gäller de olika tillvalsknapparna. Tillvalen gör förändringar i programmen som t.ex. förlängd torkning, tidspar funktion eller fördröjd start. Varje tillval finns beskrivet i respektive bruksanvisning.

Tvättråd – det här betyder symbolerna
Inredningstips för en liten tvättstuga
Tvätta och torka dunjacka – tvättråd

 

Fakta

Varje kombinerad tvätt/tork har en energidekal som visar de viktigaste egenskaperna:

  • Energi effektivitetsklass
  • Energiförbrukning per tvätt- o torkomgång
  • Energiförbrukning enbart tvätt
  • Tvätteffektivitet
  • Max centrifugering
  • Kapacitet tvättning
  • Kapacitet tvätt och tork skåptorrt
  • Vattenförbrukning tvätt och tork per omgång

Fakta

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för tvätt kombinerad tvätt/tork

B
Balanskontroll
Kontrollerar att tvätten är jämnt fördelad i trumman. Jämn fördelning ger inte bara lägre ljud under centrifugeringen utan minskar också slitaget på de mekaniska delarna och förlänger därmed maskinens livslängd. Balanskontrollen beräknar tvättens fördelning, och avgör om maskinen ska centrifugeras eller omfördelas. Om tvätten inte är ordentligt balanserad gör maskinen flera försök att omfördela den med vald varvhastighet. Om trumman fortfarande inte vill centrifugera försöker den några gånger till med en lägre varvhastighet. Om tvätten är väldigt obalanserad så centrifugerar maskinen inte för att undvika överbelastning.

Barnspärr
För att förhindra att barn startar maskinen kan du aktivera barnspärr. Du avbryter spärren genom att samtidigt trycka på knappen Start/Stop och lucköppning (nyckelsymbolen). Barnspärren är då temporärt urkopplad i tre minuter.

Bomull
Det här programmet används för normalt till hårt smutsad vit och kulört tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

C
Centrifugeringsvarvtal
Ju högre centrifugeringsvarvtalet är desto torrare blir kläderna. Ett högt varvtal sparar tid och energi om kläderna ska torktumlas efter tvätten.

D
Daglig snabb
Det här är ett behändigt program som är perfekt för daglig tvätt av lätt smutsade kläder. Ställ bara in temperaturen och tvättiden och välj centrifugeringshastighet efter behov.

Dynamisk förbrukningskontroll
Anpassar automatiskt tvättid och vattenmängd efter tvättens vikt vilket sparar tid, energi och miljöresurser.

E
Effektiv Allergiskölj
Sköljningen sker i varmvatten vilket effektiv tar bort alla partiklar som kan orsaka allergiska besvär.

Energiklass
En energieffektivitetsmärkning av produkter utifrån hur mycket energi de drar.

F
Fördröjd start
En fantastisk funktion som gör att du kan se till att tvätten är klar när du vill, till exempel när du kommer hem från jobbet eller om du bara vill att maskinen ska tvätta lite senare.

I
Infodisplay
Visar programinformation med hjälp av siffror och symboler på displayen.

M
Mängdautomatik
Vattenmängden anpassas automatiskt efter mängden tvätt och sparar på så vis in på energi och miljöresurser.

N
Nålfälla
Ett filter före avloppspumpen. Ser till att nålar och annat smått inte åker in i pumpen.

O
Obalanskontroll
Omfördelar tvätten vid centrifugeringen så att maskinen inte stannar och slutar tvätta.

R
Resttidsindikator
Visar återstående tvättid.

S
Senarelagd start
Med denna funktion är det möjligt att senarelägga programstarten. En användbar funktion om du exempelvis har möjlighet att använda en lägre nattaxa för elen.

Snabbtvätt
Ett praktiskt program för dagligt bruk som är anpassat för lätt- till medelsmutsad tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget och kan också välja centrifugeringshastighet efter behov. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

Syntet
Ett program speciellt anpassat för syntetmaterial, till exempel för tvätt av favoritskjortan. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. För att ta hand om syntetmaterialen på bästa sätt högsta centrifugeringshastighet 800 v/min.

T
Temperatursensorn
Ser till att vattnet i maskinen uppnår rätt temperatur under tvättprogrammets olika delar.

Textdisplay
För en ökad komfort ges anvisningar i klartext på displayen

Transportsäkring
Alla tvättmaskiner är utrustade med transportsäkringar. Dessa måste ovillkorligen plockas bort innan du börjar använda tvättmaskinen. Annars kan maskinen skadas, liksom inredningen i utrymmet där maskinen står.

U
Utpumpning
Använd den här funktionen för att tömma maskinen på allt vatten.

V
Vattensäkerhet
Ingen önskar sig fuktskador i hemmet. Även den minsta lilla läcka som inte upptäcks kan orsaka stora problem. Därför har alla våra maskiner ett överfyllnadsskydd som gör att maskinen stänger av sig själv om vattennivån inne i trumman blir för hög.

VA-anslutning
Maskinerna levereras med slang för inkommande vatten respektive avlopp. Dessa anslutningar kan du utföra själv om du har nödvändig kännedom om installationen. Fråga annars en fackman.

Y
Ylleprogram
Ylle kräver varsam hantering och därför höjer maskinen vattennivån så att fallhöjden och de mekaniska rörelserna minskar. Programmet är till och med mer skonsamt än manuell handtvätt. Ylletvätten bör ske i 30 °C och har samma temperatur som handtvättprogrammet.