Bra att tänka på

Ett torkskåp är en praktisk lösning och ett bra komplement för de plagg du vill torka snabbare men inte kan köra i torktumlaren. Häng bara in och låta skåpet sköta resten.

Vilket torkskåp ska du välja?
De flesta av Cylindas torkskåp är sensorstyrda vilket innebär att de känner av när kläderna är torra och stängs av. Dessa skåp är energieffektiva, men det finns även torkskåp med värmepumpsteknik som drar ännu mindre ström. En stor fördel med värmepumpskåpen är att de kan placeras var som helst eftersom de inte behöver anslutas till en frånluftskanal.

Storlek
Det vanligaste skåpet för hemmabruk eller på förskolor/skolor är våra 191 cm höga torkskåp som rymmer upp till 4 kg tvätt. Men det finns också små behändiga vägghängda torkskåp som bara är 34 cm djupa och drygt 1 meter höga

Bra att tänka på

Installation
Ett torkskåp monteras oftast med ett utblås som går genom väggen för att leda ut den varma luften ur huset. Tänk därför på var du placerar det för smidigast möjliga montering. Alla torkskåp måste monteras fast i vägg, detta för att säkerställa att dörren sluter tätt samt tar bort risken för att torkskåpet ska tippa (eftersom det är tyngre i övre delen av skåpet än nedtill). Se till att skåpet installeras av en ventilationsfirma. Har du en anslutning sedan tidigare brukar den kunna fungera eftersom det inte är någon större skillnad på gamla och nya anslutningar. En vanlig 230 volt jordad kontakt sitter på vid leverans och du kan själv välja om du vill ha dragavbrott eller direkt utblåsanslutning. Medföljande evakueringsslang är 1 meter lång och har diametern Ø 102 mm, även dragavbrottet följer med vid installation.

Program
Det finns tre typer av torkskåp. De gamla traditionella skåpen använder sig bara av en timer för att starta torkningen. Sedan några år finns även skåp med senor som känner av när luften inte längre är fuktig och då stängs av automatiskt. Samma teknik används idag på alla torktumlare. Du kan också välja mellan torkning för 40°C och 60°C tvätt. Dessutom finns möjligheten att själv välja torktid. Självklart kan du också bara hänga in fuktiga kläder i skåpet och låta dörren stå öppen så att tvätten får torka av sig själv över natten.

Modeller

Cylinda har tre typer av torkskåp

Modeller

Frånluft Timer

Modeller

Frånluft Sensor

Modeller

Kondens Värmepump

Funktioner

Timerstyrning
Med Cylindas tidsprogram kan du själv bestämma hur länge du vill torka kläderna, vilket är bra om du har bråttom eller bara vill torka några enstaka plagg.

Sensorstyrning
Ett sensorsystem som bl. a. används i TS 190 Eco och som mäter fuktigheten i utblåsluften. Detta är en fördel vid mindre mängd kläder då man annars lätt övertorkar kläderna

Kondenstorkning Värmepump
Ett torkskåp med värmepump sparar energi och pengar. Den varma luften kan återanvändas inne i torkskåpet med hjälp av värmepumpteknologi. Detta gör att skåpet drar ungefär hälften så mycket energi som ett traditionellt torkskåp.

Fakta

Det finns ingen energimärkning för torkskåp men nedan beskrivs hur mycket energiåtgång ett torkskåp har.

Energiförbrukning
De mest energieffektiva värmepumpskåpen drar så lite energi som ner till 0,3 kWh per kilo tvätt, vilket motsvarar ca 1 kr för en full tvättmaskin. De timerstyrda skåpen drar lite mer eftersom de blåser på med full effekt även om skåpet bara innehåller några par strumpor som torkar snabbt. Ett energisnålt alternativ till timerskåpet är senorskåpet som drar 40 % mindre än ett timerskåp, ca 0,6 kWh per kilo tvätt.

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för torkskåp.

A
Automatprogram
Cylindas Eco torkskåp har alla autoprogram med en sensor som känner av när luften som lämnar skåpet är tillräckligt torr, vilket gör att skåpet stängs av. Torkskåp är inte bara enkla och bekväma att använda utan spar också energi eftersom de anpassar programtiden efter mängden tvätt.

B
Barnsäkerhet
Säkerställ att ditt torkskåp har fästs i väggen så att det inte kan tippa över och falla framåt. Det blir aldrig för varmt i torkskåpet så att man inte kan öppna och känna efter om tvätten är klar, men skåpets sidor blir lite heta under själva torkprocessen.

D
Dragavbrott
Ett dragavbrott gör att du får bättre ventilation i rummet där du installerat torkskåpet. Dragavbrottet förhindrar att kall luft utifrån kommer in samtidigt som den varma luften från torkskåpet lättare kan lämna rummet.

E
Energidekal
Torkskåp har ingen energimärkning och har därför ingen energidekal på dess prestanda.

Energiklass
Torkskåp är inte energiklassade.

F
Frånluft
Den fuktiga luften blåses ut ur torkskåpet genom en slang som ansluts till ett hål i väggen för att luften ska lämna rummet.

K
Kondensbehållare
I Cylindas värmepumptorkskåp finns det en kondensbehållare där vattnet från de fuktiga kläderna samlas. Denna bör tömmas var tredje till var fjärde gång du använder skåpet.

Lågtemperatur
Torkar något längre men med lägre temperatur och spar både energi och bevarar kläderna bättre. Torkar med några graders lägre temperatur, ca 55°C istället för normala 60°C på sensortorkskåpen.

S
Sensorstyrning
Ett sensorsystem som bl.a. används i TS 190 Eco mäter exakt fuktighet i utblåsluften. Detta är en fördel vid mindre mängd kläder då det annars är lätt att övertorka kläderna.

T
Temperatur
Den normala torktemperaturen i torkskåp ligger runt 70°C för att torka kläderna så skonsamt som möjligt. Vid val av lägre temperatur (40°C) sänkts torkningstemperatur inne i skåpet med ca 5 grader men då förlängs också torktiden. Värmepumpstekniken använder sig av ytterligare ca 5 grader lägre temperatur. Även dessa har då en något längre torktid.

U
Utblåsanslutning
De flesta torkskåp, förutom Värmepumptorkskåp, behöver oftast anslutas till en ventilationskanal så den varma luften lämnar skåpet ut till en separat ventilation eller bara ut ur huset via ett ventilationsrör. Detta sker med hjälp av en ventilationsslang som medföljer skåpet.

T
Tidsprogram
Med Cylindas tidsprogram kan du själv bestämma hur länge du vill torka kläderna, vilket är bra om du har bråttom eller bara vill torka några enstaka plagg.

V
Vattentank
På Cylindas värmepumptorkskåp samlas kondensvattnet upp i en vattentank. Denna behöver tömmas med jämna mellanrum. Enklaste sättet att tömma vatten är dock genom att montera på medföljande dräneringsslang och föra ut vattnet direkt till avloppet.

Värmepump
Ett torkskåp med värmepump sparar både energi och pengar. Den varma luften kan återanvändas inne i torkskåpet med hjälp av värmepumpteknologi, vilket innebär att det drar ungefär hälften så mycket energi som ett traditionellt torkskåp.