Bra att tänka på

Att välja kylskåp är kul. Det är ju här du får dina drycker svala och där dina ostar och grönsaker trivs bäst. Där förvarar du det mesta av det du behöver till dina måltider. Du kommer använda mer än något annat skåp hemma, vilket gör det till ditt kanske mest uppskattade utrymme. Inte minst eftersom du förhoppningsvis ser till att fylla det med så mycket du kan av det du tycker bäst om. Här får du tips och vägledning så att du lättare kan hitta just den modell du vill ha.

Vilket kylskåp ska du välja?

Det finns såklart några saker som kan vara bra att tänka först, på innan du bestämmer dig. Till exempel designen om du vill att det ska passa in i just ditt kök. Cylinda har både vita och rostfria kylskåp. En annan sak är såklart hur mycket plats du har samt vilka funktioner du tycker känns viktigast. Kylfrysarnas egenskaper skiljer sig för de olika modellerna, t.ex. om du har behov av extra stort frysutrymme, eller om skåpet ska vara av frostfri modell, d.v.s. att du inte behöver frosta av skåpet alls, vilket är bekvämare och dessutom ger en bättre ekonomi på sikt.

Storlek

Först och främst måste du ta hänsyn till utrymmet. De flesta av Cylindas kylprodukter är anpassade för svenska kök och finns i standardmått med höjderna 155cm, 175cm, 185cm och 200cm. Den vanligaste nischbredden är 60 cm, men även andra bredder förekommer, t.ex. 50cm och 54cm. Är det ett kök med en äldre standard kan det vara aktuellt med höjder som 155 cm eller 175 cm.

Bra att tänka på

Installation

Kylprodukter från Cylinda är anpassade för svenska kök och krav, har standardmått samt har full funktion även då skåpet står nära en vägg.

Börja med att:
 1. Kontrollera vilket nischmått du har där kylskåpet ska placeras och välj sedan efter den förutsättningen.
 2. Tänk på att kylskåpet ska vara ventilerat, normalt placeras ett galler ovan skåpet.
 3. Om kylskåpet står mot en vägg så är det viktigt att skåpet inte står för nära väggen eftersom du måste kunna öppna dörrarna och dra ut lådor och hyllor (t.ex. för rengöring).

Tips

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation och inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (t.ex. element eller spis).

Tänk på att låta matvarorna ligga kvar i sina originalförpackningar och förslut de öppnade förpackningarna väl. På så vis bevaras smakämnen och färg samt färskhet. Dessutom undviker du smaköverföringar och missfärgning på plastdetaljer i skåpet t.ex. hyllkanter.

Låt även varma rätter och drycker svalna innan du ställer in dem i skåpet. Vi rekommenderar att skåpdörren får stå öppen så kort tid som möjligt. Då och då bör du rengöra skåpets baksida för att spara ström.

Modeller

Cylindas kylskåp har ett brett urval av energisnåla och underhållsfria produkter där avfrostning av skåpet sköts automatiskt. Här är några typiska egenskaper. För mer detaljerad information, se under respektive modell

Kylskåpstyper

 • Traditionell typ
 • Med cirkulationsfläkt som fördelar den kylda luften
 • Med Dualflow där den kylda luften sprids effektivt genom ett kanalsystem

Modeller

Frystyper

 • Traditionell typ
 • No frost: skåp där ingen manuell avfrostning behövs

Modeller

Kyl/frys-typer

 • Traditionell typ
 • Med Dual flow där den kylda luften fördelas genom ett gemensamt kylsystem. Frysen är av typen nofrost.
 • Med Dual flow där den kylda luften fördelas genom ett separat kylsystem genom två luftströmmar, där frysen är av typen No frost

Modeller

Fakta

Varje kylskåp har en energidekal som visar de viktigaste egenskaperna.

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för kylskåp.

A
Antikladd på dörrar
En behandling av dörrens yta för att motstå fettavtryck från t.ex. fingrar.

D
Dubbla kompressorer
Skåpet är utrustat med två kompressorer, en för kyldelen och en för frysdelen.

Dynamisk kylning
Maten kyls genom ett luftburet kylsystem vilket gör att temperaturen blir jämnare än vid andra typer av kylsystem. Det i sin tur betyder att matvarorna mår bättre.

Dual Flow/Dubbla kylsystem
Optimal kylning med separat dynamisk kylning i såväl kyldelen som frysdelen. Fördelen är att skåpet inte behöver avfrostas och att fuktigheten i kyldelen behålls på ett bra sätt, så att t.ex. grönsaker håller längre.

Designlinje
Skåpen är indelade i olika linjer med liknade design

E
Elektronisk styrning
Justeringen av temperatur och andra egenskaper görs med knapp eller touchkontroll

Energi
Energivärden, ljudvärden är angivna enligt myndighetskrav för att underlätta jämförelser mellan produkter på marknaden

F
Fläkt
Vissa kylskåp är utrustade med fläkt för att hålla en jämnare temperatur i kyldelen.

Flexibel inredning
De flesta av Cylindas kylskåp har en flexibel inredning för att det ska vara enkelt att justera t.ex. hyllhöjder efter de matvaror du ställer in.

Frysfack
Vissa skåp har ett enkelt frysfack där du kan lagra dina frysvaror.

Fyrstjärnigt frysutrymme
Alla frysarna är fyrstjärniga, d.v.s. håller för infrysning och förvaring i minst -18 grader.

G
Gejderfunktion
Hylla eller låda som vilar på utdragbara skenor, så att det ska vara lättare att dra ut och se vad du förvarar.

I
Individuell temperaturreglering
Produktens kyltemperatur kan regleras separat.

Integrerad produkt
Produkten är avsedd för inmontering i köksmöbel med egen snickerilucka.

L
LED belysning
Effektiv belysning som är energisnål och har en lång livslängd.

Ljud
Alla kylskåp låter lite och ljudstyrkan mäts i decibel (dB). När avfrostningen är aktiv kan det susa lite, vilket är helt normalt. Läs mer om varför kylen låter.

M
Metallhandtag
Handtaget är den del av skåpet som får utstå störst belastning och därför är de flesta av Cylindas kylprodukter utrustade med hållbara handtag i metall.

Manuell ismaskin
Ett lättare sätt att tillverka din is I frysskåpet.

O
Omgivande temperaturer
För den omgivande temperatur som skåpet är designat för, se i skåpets bruksanvisning och skåpets typskylt.
SN +10 °C till 32 °C
N +16 °C till 32 °C
ST +16 °C till 38 °C
T +16 °C till 43 °C

Omhängningsbar dörr
Skåpet går att ändra från högerhängning till vänsterhängning.

P
Parvis montering
Alla skåp i Cylindas sortiment går att montera parvis. T.ex. kan du montera två kylfrysar bredvid varandra.

R
Ryggkondensor
Skåpets kondensor är monterat baksidan av skåpet för en effektivare värmeavgivning.

Rumstemperatur
Skåpet är avsett för en bestämd klimatklass. Beroende på klimatklass kan skåpet användas vid olika rumstemperaturer. Information om produktens klimatklass hittar du på skåpets typskylt som finns inuti skåpet.

S
Självavfrostande
Du behöver inte frosta av skåpet utan systemet gör det automatiskt åt dig.

Superinfrysning
Ger tillfällig extra kyla när det behövs, t.ex. när du ska frysa in mycket mat vid storköp.

Superinkylning
Ger tillfällig extra kyla när det behövs, t.ex. när du ska kyla in mycket mat vid storköp.

Slot in
Ett annat ord för att produkten passar i svensk köksstandard, vilket alla Cylindas produkter gör.

Separata kylsystem
Samma som dubbla kylsystem. Skåpet är utrustat med två kompressorer, en för kyldelen och en för frysdelen.

T
Teleskåpdel överskåp
Förhöjningsdel så att ditt överskåp ska passa till din takhöjd

U
Underbyggnadsskåp
Kylprodukt med ett ”U” i beteckningen och som är speciellt lämplig att montera under bänk och som har inbyggd ventilation

UV-skyddat glas
Skydd mot ultraviolett strålning

Å
Återvinning
Kylprodukter lämnas på återvinningsstation. Se mer information på din kommuns hemsida.

Ö
Överskåp
Överskåp för att passa ditt kök finns för många av Cylinda kylmodeller.