Bra att tänka på

Ibland vill man bara få maten varm. Snabbt. På så vis är mikrovågsugnen lika hjälpfull som att den sparar tid. Men den kan också användas till så mycket mer än bara att värma gårdagens rester eller att tina bullar i. Cylindas mikrougnar har flera användbara funktioner som upptining, grill- och crispfunktion och finns i olika storlekar och design.

Vilken mikrovågsugn ska du välja?
Planera ditt val utifrån vilket behov du har i köket. Ska du ha mikron som komplement till ugnen eller som huvudsaklig matlagningsredskap? Vill du att den ska passa ihop med resten av dina köksprodukter? Här kan du läsa mer om olika funktioner och sådant som kan vara bra att tänka på innan du bestämmer dig.

Installation:
Cylindas mikrovågsugnar är avsedda att användas i privathushåll, är anpassade för hemmamiljö och levereras med jordad kontakt klar för 230 volt. De mindre ugnarna passar i de flesta överskåp och de något större modellerna med grill, crisp och varmluft ska monteras in i 60 cm djupa köksskåp. Kontrollera gärna inbyggnadsmåttet i bruksanvisningen här på Cylindas hemsida så att du får rätt storlek på hålet

Bra att tänka på

Modeller

Cylinda har enbart mikrovågsugnar för inbyggnad i befintlig köksinredning och passar i 60 cm breda skåp. Det är viktigt att kontrollera i vilket skåp som mikron ska byggas in. Vissa modeller passar i grunda överskåp medan andra måste byggas in i djupare högskåp.

Funktioner

Mikrovågsugnen har en mängd funktioner som väljs på displayen t.ex. snabbstart, grill, crisp och effektnivåer. Varje val finns beskrivet i respektive bruksanvisning.

Inredningstips för ett litet kök

Fakta

Det finns ingen energimärkning för mikrovågsugnar men att värma upp mat eller tillaga den är mer energieffektivt jämfört med en traditionell ugn.

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för mikrovågsugnar.

C
Crisp
Crisp kan bara användas med en speciell panna som medföljer ugnen eller som kan köpas separat. När crisp är inställt så använder sig ugnen av både grill och mikrovågor för att skapa en krispig yta eller botten på t ex pizza eller en kaka.

Crisphandtag
För att kunna ta ut den varma crisppannan behöver du ett separat crisphandtag, annars finns risk att du bränner dig på den varma pannan.

E
Effektnivå
Du kan ställa in olika mängdeffekt som ska behandla din mat. Lägre effekt ger långsammare upptining eller uppvärmning.

G
Glasplatta
Den roterande glasplattan används för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar vilket gör det lättare att hålla ugnen ren.

Grill
Ett separat grillelement som ger en fin brun yta som t.ex. varma smörgåsar eller stekar behöver.

I
Installation
Alla Cylindas mikrovågsugnar levereras med jordad kontakt klar för 230 volt. Kontrollera inbyggnadsmåttet i bruksanvisningen (som du finner här på Cylindas hemsida) så du får rätt storlek på hålet. Se även måttskiss nedan i ordlistan.

J
Jet start
Med ett enda tryck så startar mikron på högsta effekt i 30 sek. Tryck fler gånger så förlängs tiden med 30 sek per tryck.

K
Klocka
Klockan visas åter i displayen ca 1 minut efter att tillagningen är klar. Du kan välja att ställa in 12 eller 24 timmars klocka.

Knapplås
Knapplåset kopplas automatiskt in 1 minut efter avslutat program, när klockan visas i displayen. Låset släpper automatiskt när dörren öppnas.

Kylning
När en funktion är avslutad kan ugnen genomföra ett kylningsprogram. Detta är helt normalt och ugnen stänger av sig själv efter avslutat program.

L
Ljudinställning
Du kan justera eller stänga av ljudsignalen vid användning av ugnen.

M
Metall
Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller takt när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Mikrovågor
Mikrovågor är ett annat namn för elektromagnetisk strålning som sker med korta våglängder, därifrån kommer namnet mikrovåg. Mikrovågorna får fart på t.ex. molekyler i maten vilket resulterar i att den värms upp.

Måttskiss
Information om det innermått som behövs för att ugnen ska få plats i skåpet. Den anger också ugnens yttermått.

R
Rullstöd
Rullstödet ska placeras under glasplattan så att maten roterar inne i ugnen under tillagningen.

S
Stopp/ avbryt tillagning
Det är lätt att avbryta tillagningen, antingen öppnar du dörren eller så trycker du på stoppknappen.

T
Timer
Oftast sker tillagningen i mikron med hjälp av den inbyggda timern. Ställ bara in på önskad tid för tillagningen.

Tom ugn
Starta aldrig mikrovågsugnen tom då det finns risk att ugnen skadas.

U
Upptining
Mikrovågsugnen är ett utmärkt verktyg för att tina upp djupfrysta matvaror. Var noga med hur du ställer in upptiningen genom att hålla koll på vikt och vara innan upptining startar.

V
Varmluft
Vissa modeller har en kombination av vanlig ugn med varmluft samt mikrovågsugn. En dubbel funktion i en och samma ugn.