Bra att tänka på

In med fläckar och smuts. Ut med rena och fräscha kläder. Tvättmaskinen är en av hemmets verkliga hjältar. Men innan du bestämmer dig för modell, fundera först på vad som är viktigast för dig. Det är ju till exempel stor skillnad på om du bor själv eller om ni är en stor familj. Här några bra saker att tänka på.

Vilken tvättmaskin ska du välja?
Beroende på hur många ni är i hushållet och hur ofta ni tvättar har naturligtvis betydelse för vilken maskin som passar dig bäst. De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-8 kg torr tvätt, vilket är väldigt mycket. Som exempel så motsvarar 7 kg tvätt ca 65 st. t-shirts. Även om en maskin kan tvätta stora mängder så är det ändå i slutändan trummans volym i liter som avgör hur mycket tvätt du kan trycka in. Ju större trumvolym desto mer tvätt går in. Välj gärna en tvättmaskin som har så hög centrifugeringshastighet som möjligt, gärna 1600 varv/min, eftersom ett högre varvtal ger torrare tvätt och därmed minskad energiåtgång åt att torka tvätten.

Storlek
Det vanligaste måttet på frontmatade tvättmaskiner är 60 x 60 cm men det finns även mindre djupa och djupare modeller. Höjden är oftast 85 cm. Det finns också kompakta modeller som bara är 40-45 cm djupa. Toppmatade maskiner är 40 cm breda, 60 cm djupa och 85 cm höga och passar för dig som har ett mindre utrymme. Vissa toppmatade maskiner har hjul så att tvättmaskinen kan rullas fram och tillbaka när de ska användas, eller för att underlätta vid städning.

Bra att tänka på

Installation
Tvättmaskiner i vanliga hem installeras alltid på 1-fas och har vanlig jordad stickkontakt. Vid fast installation i våtutrymmen är det viktigt att det utförs av en behörig elektriker, annars gäller inte garantin på tvättmaskinen eftersom man inte får göra egen åverkan på en produkt. Dessutom kan det vara direkt livsfarligt. I många våtutrymmen är maskinerna fast installerade. Tvättmaskinen får kopplas till ett jordat uttag för 230 V i bad- och duschrum, men då måste uttaget ha jordfelsbrytare och vara placerat mer än 60 cm från badkar eller dusch. Du får heller inte ansluta tvättmaskinen i badrummet till ett eluttag i ett annat rum. Det sker tyvärr att tvättmaskiner som är felaktigt installerade orsakar vattenskador. Idag finns det tvättmaskiner som kan kopplas till både varmt och kallt vatten samtidigt, men kallvatten måste alltid vara påkopplat. Rådfråga din elektriker i samband med installationen.

Spara energi
Valet av en energisnål maskin är bra både för plånboken och miljön men bästa sättet att spara energi är att köra så fulla maskiner som möjligt och på så högt centrifugeringsvarvtal som möjligt. Det räcker med att du får in en knytnäve i trumman så kommer all tvätt att bli att bli ren.

Modeller

Det finns ett flertal tvättmaskinsmodeller, allt ifrån 5 kg toppmatade till 11-12 kg frontmatade maskiner. Beroende på mängd tvätt så varierar oftast också djupet på maskinen. Allt ifrån 35 cm upp till 75 cm djupa tvättmaskiner finns på marknaden. Cylinda har maskiner från 45-63 cm djupa tvättmaskiner.

Funktioner

Tvättmaskinerna har ett flertal program och tillvalsknappar. De olika programmen och dess gångtider finns beskrivet i varje enskild bruksanvisning. Detsamma gäller de olika tillvalsknapparna. Tillvalen gör förändringar i programmen som t.ex. extra sköljningar, tyst läge eller fördröjd start.

Tvättguide - så tvättar du jeans

Så rengör du din tvättmaskin

Såhär avkalkar du din tvättmaskin

Vet du vad tvättsymbolerna betyder?

 

Fakta

Varje tvättmaskin har en energidekal som visar de viktigaste egenskaperna:

  • Energi effektivitetsklass
  • Årlig Energikonsumtion
  • Årlig vattenkonsumtion
  • Kapacitet
  • Hur torrt centrifugerar maskinen
  • Ljudnivå under tvättning
  • Ljudnivå under centrifugering

Fakta

Ordlista

Här förklarar vi de vanligaste begreppen för tvättmaskiner.

A
Automatprogram
Vissa av våra tvättmaskiner och alla våra torktumlare har automatiska program. Fyll bara upp tvättmaskinen eller tumlaren, välj Autotvätt eller Autotork och tryck på start. De automatiska tvättprogrammen används både för vita och mörka tvättar. De anpassar vattenmängden, antalet sköljningar och tvättiden efter tvättens vikt och material. Ju mindre tvätt desto mindre vatten och förbrukad energi. När du väljer Autotork kan du bestämma hur torr tvätt du vill ha genom att välja ett av flera autoprogram. Därefter avgör sensorer hur lång torktid som behövs. Automatprogrammen är inte bara enkla och bekväma att använda utan spar också energi eftersom de anpassar programtiden efter mängden tvätt.

B
Babykläder/Intensiv
Ett program med flera sköljningar där elementen under programmets gång återuppvärmer vattnet så att kläderna alltid tvättas i rätt temperatur.

Balanskontroll
Kontrollerar att tvätten är jämnt fördelad i trumman. Jämn fördelning ger inte bara lägre ljud under centrifugeringen, det minskar också slitaget på de mekaniska delarna och förlänger därmed maskinens livslängd. Balanskontrollen beräknar tvättens fördelning och avgör om maskinen ska centrifugeras eller omfördelas. Om tvätten inte är ordentligt balanserad gör maskinen flera försök att omfördela den, med vald varvhastighet. Om trumman fortfarande inte vill centrifugera försöker den några gånger till med en lägre varvhastighet. Om tvätten är väldigt obalanserad så centrifugerar maskinen inte för att undvika överbelastning.

Barnspärr
För att förhindra att barn startar maskinen kan du aktivera barnspärr. Du avbryter den genom att trycka samtidigt på knappen Start/Stop och lucköppning (nyckelsymbolen). Barnspärren är då temporärt urkopplad i tre minuter.

Bomull
Det här programmet används för normalt till hårt smutsad vit och kulört tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

C
Centrifugering
Används för extra centrifugering av tvätt för att bli av med eventuell resterande fukt.

Centrifugeringsvarvtal
Ju högre centrifugeringsvarvtalet är desto torrare blir kläderna. Ett högt varvtal sparar tid och energi om kläderna ska torktumlas efter tvätten.

D
Daglig vit/kulör
Det här är ett behändigt program som är perfekt för daglig tvätt av lätt smutsade kläder. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget och kan också välja centrifugeringshastighet efter behov.

Dynamisk förbrukningskontroll
Anpassar automatiskt tvättid och vattenmängd efter tvättens vikt vilket sparar tid, energi och miljöresurser.

E
Easy Control
När ett program är valt ser maskinen till att tvätten får rätt vattenmängd, temperatur, antal sköljningar och centrifugeringshastighet. Kläderna blir perfekt tvättade utan onödig energi- och tidsåtgång.

Effektiv Allergiskölj
Sköljningen sker i varmvatten vilket effektiv tar bort alla partiklar som kan orsaka allergiska besvär.

Energiklass
En energieffektivitetsmärkning av produkter utifrån hur mycket energi de drar.

Expresstvätt
Ett snabbt och behändigt program som till exempel kan användas för tvätt som snabbt bara behöver fräschas upp. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget.

F
Fintvätt
Ett program med låg max temperatur och som använder mer vatten i tvättprocessen och lugnare trumrörelser samt låg centrifugering.

Fläckprogram
Ett smart och enkelt program för att lättare bli av med fläckar på dina favoritkläder. Välj bara material och typ av fläck i displaymenyn och lägg in den smutsiga tvätten i maskinen. Ett program som garanterar bästa möjliga fläckborttagning väljs sedan automatiskt. Maskinen kan programmeras för nio olika typer av fläckar; rödvin, blod, gräs, blåbär, smör, choklad, kaffe/te, ägg och mjölkprodukter samt för tre sorters material; bomull, bomull/syntet och syntetmaterial.

Förblötning
Förblötning passar för hårt smutsade kläder och löser upp fläckar på mindre än två timmar innan tvättprogrammet startas.

Fördröjd start
En fantastisk funktion som gör att du kan se till att tvätten är klar precis när du kommer hem från jobbet. Eller om du bara vill att maskinen ska tvätta lite senare.

G
Grovtvätt med förtvätt
Det här är det perfekta programmet för hårt smutsad tvätt som behöver tvättas en extra gång före själva huvudtvätten. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget och sedan kör maskinen en förtvätt innan huvudtvätten så att smuts och fläckar löses upp. Maskinen anpassar tvättiden och vattenförbrukningen efter tvättens storlek och sparar på så sätt både vatten och energi.

Gummibälg
Vissa av våra tvättmaskiner har inga gummibälgar. Vi vet av erfarenhet att tvättmaskinen håller längre utan dem. Gummibälgen slits ut efter ett antal år på en vanlig tvättmaskin eftersom den lätt skadas av mynt och dragkedjor och därför kan orsaka läckage och dyra servicekostnader.

H
Handtvätt
Under normaltvätt är vattennivån låg för att öka tvättens fallhöjd. Ylletvätt och andra ömtåliga klädesplagg kräver varsam hantering och därför ökar maskinen vattennivån under dessa program för att reducera fallhöjden. Ylle/handtvättsprogrammet arbetar försiktigt och med hög vattennivå för bästa resultat. Hög vattennivå förbättrar sköljningsresultatet och tvätten behandlas varsammare. Maskinen tar in ca två liter extra vatten för huvudtvätten och varje sköljning.

I
Infodisplay
Visar programinformation med hjälp av siffror och symboler på displayen.

K
Kvicktvätt
Ett snabbt och behändigt program som till exempel kan användas för tvätt som snabbt behöver fräschas upp. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget.

M
Mängdautomatik
Vattenmängden anpassas automatiskt efter mängden tvätt och sparar på så vis in på energi och miljöresurser.

Mörka kläder
Ett program men högre vattennivå och lägre centrifugeringshastighet så att färgerna i kläderna bevaras bättre.

N
Nålfälla
Ett filter före avloppspumpen som ser till att nålar och annat smått inte åker in i pumpen.

O
Obalanskontroll
Omfördelar tvätten vid centrifugeringen så att maskinen inte stannar.

P
PEX-slang
Vissa modellers inloppsslangar är tillverkade av PEX, som motstår 10 bar tryck och som tål 95°C under minst 50 år.

Parkeringsläge
När programmet är avslutat på toppmatade tvättmaskiner rullar trumman till dess att öppningen är vänd åt rätt håll, vilket gör det enklare att tömma maskinen.

Q
Quattro™
Gör att vissa av maskinerna står stadigare än de flesta andra tvättmaskiner där trumman ofta bara är upphängd i det yttre höljet. Den yttre trumman vilar på fyra fjäderben som är förankrade i en bottenplatta av stål.

R
Resttidsindikator
Visar återstående tvättid.

S
Senarelagd start
Med denna funktion är det möjligt att senarelägga programstarten. En användbar funktion om man exempelvis har möjlighet att använda en lägre nattaxa för elen.

Skumavkänning
Om tvättmedlet överdoseras så att för mycket skum bildas, känner maskinen av detta och anpassar programmet med mjukare trumrörelser och extra sköljningar.

Sköljprogram
Programmet består av en 15 minuters lång sköljning och en lång centrifugering med valbar varvhastighet. Kan användas för att skölja genom nya kläder före användning, eller för att skölja kläder efter handtvätt.

Snabbtvätt
Ett praktiskt program för dagligt bruk som är anpassat för lätt- till medelsmutsad tvätt. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget och kan också välja centrifugeringshastighet efter behov. Maskinen anpassar vattenmängden och tvättiden efter tvättens storlek.

Superskölj
Extra effektivt sköljprogram med upp till sju separata sköljningar. Ett tillval som bland annat lovordas av Konsumentverket för personer med allergibesvär.

Supertvätt
Perfekt program som förlänger programmets tvättid om du har hårt smutsad tvätt.

Syntet
Ett program speciellt anpassat för syntetmaterial, till exempel för tvätt av favoritskjortan. Du ställer in temperaturen efter skötselråden i plagget. Högsta centrifugeringshastigheten är 800 v/min för att ta hand om syntetmaterialen på bästa sätt.

T
Temperatursensorn
Ser till att vattnet i maskinen uppnår rätt temperatur under tvättprogrammets olika delar.

Textdisplay
För en ökad komfort ges anvisningar i klartext på displayen.

Tidsprogram
En smart, flexibel och tidsbesparande funktion som gör att du själv kan bestämma hur länge du vill vänta på att tvätten ska bli klar. Du kan alltså göra tvättiden kortare om du har bråttom, eller om du bara vill tvätta några enstaka plagg. Maskinen optimerar tvättresultatet efter tiden du har valt – från 30 minuter upp till 3 timmar.

Transportsäkring
Alla tvättmaskiner är utrustade med transportsäkringar. Dessa måste ovillkorligen plockas bort innan du börjar använda tvättmaskinen. Annars kan maskinen skadas, liksom inredningen i utrymmet där maskinen står.

Trumrengöringsprogram
Ett program som effektivt rengör tvätten från bakterier med garanterat hygienisk tvätt som resultat.

Tyst läge
Istället för att centrifugera mellan sköljningarna för att få bort tvättmedelsrester så används mer vatten och fler sköljningar. Tillvalet gör så att maskinen stannar i sköljstoppläge och du kan därefter själv bestämma när du vill köra den mer högljudda centrifugeringsfasen.

U
Utpumpning
Använd den här funktionen för att tömma maskinen på allt vatten.

V
Vattensäkerhet
Ingen önskar sig fuktskador i hemmet. Även den minsta lilla läcka som inte upptäcks kan orsaka stora problem. Därför har alla våra maskiner ett överfyllnadsskydd som gör att maskinen stänger av sig själv om vattennivån inne i trumman blir för hög.

VA-anslutning
Maskinerna levereras med slang för inkommande vatten respektive avlopp. Dessa anslutningar kan du utföra själv om du har nödvändig kännedom om installationen. Fråga annars en fackman.

Y
Ylleprogram
Ylle kräver varsam hantering och därför höjer maskinen vattennivån så att fallhöjden och de mekaniska rörelserna minskar. Programmet är till och med mer skonsamt än manuell handtvätt. Ylletvätten bör ske i 30 °C och har samma temperatur som handtvättprogrammet.