Diskmaskinens elförbrukning

De senaste årens svajiga elpriser och en alltmer utbredd miljömedvetenhet har gjort att fler börjat intressera sig för energifrågor och hur man med enkla medel kan minska sin elförbrukning. Diskmaskinen är kanske den hushållsapparat som vi kör oftast, förutom kyl och frys, och som därför kan påverka energiförbrukningen i hög grad. Men hur mycket el drar den egentligen och hur kan du använda din maskin på ett mer energieffektivt sätt? Här går vi igenom allt du behöver veta om diskmaskinens elförbrukning.

Hur mycket el drar en diskmaskin?

Elförbrukningen i en diskmaskin varierar beroende på modell, ålder och användning. Generellt sett förbrukar en modern diskmaskin mellan 0,8 och 1,5 kWh per diskomgång. Äldre modeller drar ofta mer el än så. Elförbrukningen beror också på diskprogrammets längd och vilken temperatur du diskar i. Ett intensivt program med hög temperatur förbrukar mer energi än ett kortare program på lägre temperatur.

Energimärkning på diskmaskiner

Att välja en diskmaskin som är energisnål hjälper dig både att spara el och är bättre för miljön, så när du ska köpa en diskmaskin är det viktigt att kolla på energimärkningen. Den visar hur mycket el maskinen använder och är markerad med bokstäver från A till G, där A är bäst. Den här märkningen kollar också på hur mycket vatten den drar, antal tallrikar (eller kuvert) maskinen kan lastas med och hur låg ljudnivå den har.

Diskmaskinens eco-program

Efter en EU-lagstiftning har eco-programmet på diskmaskiner blivit standard. Eco-program är utformade för att minska både energi- och vattenförbrukningen under diskningen. Även om eco-programmet ofta tar längre tid än ett standardprogram använder det lägre temperaturer och optimerade vattenflöden, vilket gör programmet till det bästa valet för den som vill diska så miljövänligt och energisnålt som möjligt.


Tips för att spara el när du diskar med diskmaskin

Förutom att välja ett energieffektivt program finns det flera enkla tips att följa om du vill minska diskmaskinens elförbrukning: 

  • Undvik att skölja disken under rinnande vatten innan du ställer den i diskmaskinen. Moderna maskiner är gjorda för att kunna hantera även fastsittande matrester. Större matrester kan du skrapa av innan diskningen för att undvika att de samlas i maskinen och orsakar dålig lukt.

  • Se till att diskmaskinen är full innan du startar ett program. Använd eco-programmet så ofta som möjligt och undvik försköljningsfunktionen, den är ofta onödig.

  • Rengör diskmaskinens filter regelbundet så säkerställer du att den fungerar optimalt och använder elen effektivt.

Handdisk eller maskindisk?

En vanlig missuppfattning är att handdisk skulle vara mer energieffektivt än att använda en diskmaskin. Den här uppfattningen grundar sig ofta på antagandet att diskmaskiner använder mycket vatten och elektricitet. Men moderna diskmaskiner är faktiskt överraskande effektiva, både när det gäller energi- och vattenanvändning, och faktum är att de förbrukar mycket mindre vatten än vad som går åt vid handdisk. Dessutom gör de höga temperaturerna som maskinen kommer upp i att disken blir renare än när man diskar för hand. Genom att använda en energieffektiv diskmaskin kan man därför både vara snällare mot miljön och uppnå en högre hygiennivå i köket.


Energisnåla diskmaskiner från Cylinda

Att välja rätt diskmaskin och använda den på ett energieffektivt sätt är inte bara bra för miljön, utan även för din plånbok. Genom att använda energieffektiva program, fylla diskmaskinen ordentligt innan du kör den och underhålla maskinen regelbundet kan du göra en stor skillnad för din energianvändning.

Hos Cylinda hittar du ett brett utbud av energisnåla diskmaskiner som hjälper till att minska hemmets elförbrukning. Alla våra maskiner är betydligt mer energieffektiva än vad det är att diska för hand, och vi har något som passar varje kök. Genom att välja en energieffektiv diskmaskin från Cylinda kan du bidra till en mer hållbar vardag och minska dina energikostnader, samtidigt som du får ett skinande rent resultat – varje gång.


OBS! Vänligen kolla i bruksanvisningen för att se om just din produkt har specifika rekommendationer kopplat till ovan tips.

Diskmaskinens elförbrukning